Kako vam emocionalna inteligencija može pomoći na radnom mjestu

Kako vam emocionalna inteligencija može pomoći na radnom mjestu

Znate onu rečenicu – sa ljudima je najteže raditi? To je zaista tako. Kada radite u direktnom kontaktu sa ljudima, shvatite koliko vam je strpljenja i samokontrole potrebno, da biste obavili svoj posao – ali na način koji i njima odgovara. Sigurno ste se više puta suzdržali da ne zaurlate na nekog klijenta ili da otjerate nekog ko je nevaspitan i ko vas ometa na radnom mjestu. Uh. Ali, kada bolje razmislite, ljudi rade sa ljudima u svakom slučaju, samo što je učestalost tog kontakta na različitom nivou. A tu su, takođe, i vaše kolege iz kancelarije, sa kojima ste ponekad primorani da se slažete, makar po pitanju posla.

Znajući koliko su takve stvari bitne za posao, poslodavci više nego ranije obraćaju pažnju na ponašanje (potencijalnih) zaposlenih, na njihov međusobni odnos, kao i odnos sa klijentima. Upravo se te socijalne vještine, ono nedodirljivo i apstraktno u nama, što nas navodi da se ponašamo prema sebi i drugima na određeni način je ono što je od velike važnosti pri zapošljavanju u današnje vrijeme – emocionalna inteligencija. Koliko je ona važna za ostvarivanje zdravih odnosa među ljudima? U profesionalnom smislu, ona se visoko kotira.

Emocionalna inteligencija je relativno svjež pojam, ali je vrlo brzo prihvaćen u svim sferama društva. Sada je sasvim jasno da su za uspjeh na poslu zaslužne osobine kao što su upornost, samosvjesnost, samokontrola, a za koje je zaslužan nivo emocionalne inteligencije. Ljudi se sa visokom ili niskom emocionalnom inteligencijom rađaju, ali to ne znači da je njen koeficijent ne mogu povećati tokom života. Ona zahtijeva efektivnu komunikaciju između emotivnih i racionalnih centara u mozgu, a svakom novostečenom vještinom stvaraju se nove veze između njih. Takve promjene su postupne, ali je moguće napraviti ih.

Da li vi mislite da treba da poradite na svom razvoju u ovom pravcu? Provjerite da li ste već ovladali ovim najbitnijim osobinama, koje predstavljaju stubove emocionalne inteligencije.

Samokontrola – Ovo ne znači da se ljudi koji imaju dobru samokontrolu suzdržavaju od pokazivanja emocija, već da znaju kako da ih iskažu na pravi način, kao i da imaju sposobnost da emocije kontrolišu po potrebi. Takođe, ljudi koji dobro vladaju sobom češće preuzimaju inicijativu i lakše se prilagođavaju promjenama.

• Samosvjesnost –  Za ljude koji su potpuno svjesni svojih vrlina i mana i toga kako one utiču na ljude oko njih može se reći da imaju sasvim realnu sliku o sebi. Takvi ljudi su u stanju da prihvate kritiku, što može biti presudna stavka u karijeri.

Ponašanje u vezama – Emocionalno inteligentni ljudi znaju kako da razviju i održe kvalitetne veze, da  jasno komuniciraju sa drugima. To znači da nemaju problema što se tiče timskog rada, uspješno rješavaju konflikte, a svojim radom i ponašanjem motivišu ljude oko sebe.

Društvena svijest – U poslu je zaista važno razumjeti ljude i saosećati sa njima, njihovim brigama i problemima. To znači da je osoba sposobna da prepozna emocije kod drugih ljudi i da se komotno osjeća u nečijem društvu.

Kada jedna osoba ima dobro razvijene nabrojane osobine, uspjeh je takoreći neizostavan. Naravno, postoji niz drugih faktora koji mogu uticati na (ne)uspješan krajnji ishod, ali ono što nije do vas, ionako ne možete promijeniti. U svakom slučaju, mogućnost da se na ovom polju napreduje daje ohrabrenje svima nama da se pozabavimo sopstvenim usavršavanjem, zarad sebe i svih ostalih u našem okruženju.

Emocionalna inteligencija utiče na fizičko i mentalno zdravlje, učinak na poslu, kao i na veze u poslovnom i privatnom životu. Ona, dakle, utiče na naše živote u cjelosti. To je sasvim dovoljan razlog da joj u njima damo glavnu ulogu.

TEKST: Hans Buster, osnivač Synergy Talents i profesionalni kouč

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top