Kako unaprijediti profesiju menadžera? | Ekonomist

Kako unaprijediti profesiju menadžera?

U savremenom poslovnom okruženju, u vremenu izuzetno brzih promjena i velikih očekivanja, biti menadžer postaje sve zahtjevnije. Zato su od izuzetne važnosti udruženja menažera čiji je cilj podrška kako samim menadžerima, tako i unapređenju profesije menadžera. To donosi brojne koristi, kako kompanijama u kojima su zaposleni menadžeri, tako i široj društvenoj zajednici. Upravo sa tim ciljem je i osnovana i Asocijacije menadžera Crne Gore.

 Asocijacija menadžera Crne Gore

Kako funkcioniše Asocijacija i koji su njeni glavni pravci podrške menadžerima?

“Asocijacija menadžera je reprezentativno udruženje profesionalaca koji se bave menadžerskim poslovima, gdje svojim djelovanjem doprinose ekonomskom i društvenom razvoju zemlje”, kazala je Vesna Vukasović, šef kancelarije AMM-a.

Prema njenim riječima izuzetno im je važno da uvijek kao organizacija podstiču stalni napredak svojih članova.

“Ono što je našem društvu neophodno su profesionalci a to se stiče kroz organizovanu edukaciju, intenzivne treninge i stalnu upućenost ljudi iz menadžerske profesije jednih na druge. U isto vrijeme povezujemo ih i sa regionalnim i stranim stručnjacima koji se bave teorijom i praksom menadžmenta da bi dobili pravi uvid u sve aspekte ove profesije. Ovo prati poštovanje najviših profesionalnih i etičkih standarda u našem djelovanju”, istakla je Vukasović.

Podrška menadžerim na polju edukacije i usavršavanja je izuzetno važna, šta Asocijacija radi u tom pogledu?

“Asocijacija konstantno radi na unapređenju menadžerskih vještina svojih članova”, naglasila je Vukasović.

Ona je pojasnila su zbog toga uspostavili saradnju sa relevantnim institucijama iz oblasti obrazovanja i edukacije menadžera, sa kojima zajedno rade na edukaciji članova.

“Naši partneri u edukaciji su: Ekonomski fakultet Podgorica, Cotrugli Business School, Adižes institute i PwC Akademija”, navela je Vukasović.

Koje su to aktivnosti Asocijacije?

 “Aktivnosti Asocijacije baziraju se na njegovanju svih onih procesa koji bi doprinijeli krajnjem cilju: zastupanju interesa menadžera i unapređenju privrede”, napominje Vukasović.

To se, kako je rekla, ostvaruje kroz: redovna druženja koja imaju edukativni karakter odnosno okupljaju predavače na različite teme, formalna lokalna i regionalna okupljanja poput skupštine, kongresa, foruma i slično, neformalna druženja poput novogodišnjih koktela, happy hours ili sezonskih druženja koji su u najavi, učešće u procesu donošenja zakonskih i podzakonskih akata koji se tiču položaja i interesa menadžera, romociju aktivnosti Asocijacije i njenih članova kroz elektronska sredstva informisanja: website, društvene mreže, kao i kroz izdavaštvo odnosno štampane marketinške materijale, kreiranjem različitih modela članstva sa listama benefita za članove – menadžere i njegovanjem saradnje sa srodnim udruženjima i naučnim institucijama iz regiona i internacionalno.

Za menadžera današnjice od izuzetne važnosti je da bude u toku sa dešavanjima u drugim zemljama, kao i razmjena iskustva i dobre prakse. Da li Asocijacija ostvaruje saradnju sa drugim inostranim udruženjima?

“Asocijacija menadžera je član Evropske konfederacije menadžera CEC, najprestižnije i najstarije asocijacije menadžera na tlu Evrope, u čijoj Skupštini i Upravnom odboru imamo predstavnike. Kroz članstvo u CEC-u naša Asocijacija sarađuje sa svim najznačajnijim evropskim asocijacijama. Ponosimo se na dobru saradnju sa udruženjima iz regiona, srpskom asocijacijom menadžera SAM i hrvatskim udruženjem menadžera CROMA”, dodala je Vukasović.

Kako postati član Asocijacije?

“Menadžer koji ispunjava opšte uslove za članstvo se može kandidovati popunjavanjem aplikacije, a odluku o prijemu donosi Izvršni odbor. Po istoj proceduri se može postati član asocijacije i kroz Kompanijski klub, kao model članstva kompanija koje su zainteresovane za unapređenje svojih upravljačkih procesa i ljudskih resursa i koje kao takve podržavaju rad Asocijacije”, kaže ona.

Zašto je za mladog ili iskusnog menadžera korisno da bude dio Asocijacije menadžera?

“Mladi ljudi kroz Asocijaciju menadžera postaju dio poslovnog i društvenog kluba u kome stiču neophodna znanja i usavršavaju se kroz edukaciju i povezivanje”, poručuje Vukasović.

Članovi Asocijacije su stručnjaci iz različitih oblasti djelovanja: privrede, državnih institucija, sporta, nevladnih organizacija, sporta kao i istaknuti naučni radnici. Naši članovi su takođe i strani menadžeri u Crnoj Gori.

Izvor: CdM

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top