Kako se izboriti sa zahtjevnim nadređenim | Ekonomist

Kako se izboriti sa zahtjevnim nadređenim

Konstantno ste nezadovoljni, isfrustrirani, osjećate premor dok se istovremeno u Vama nagomilava bijes. Znate pravi razlog tome ali ne i način kako da prebrodite problem a on je – Vaš šef. Dok ga posmatrate sa strane djeluje hladan, nedodirljiv, nadmen, zahtjevan, sitničav, gotovo svakodnevno ima primjedbu na sve što odradite i ako ste proveli dan ei sate pripremajući sve te kompleksne izvještaje u nadi da će Vam makar jednom uputiti lijepu riječ. Trud obično bude uzaludan jer često i ne dobijete čak ni povratnu informaciju a konstantno Vas ‘’drži’’ pod pritiskom nadodajući nove zadatke bez propratnih instrukcija.

Ukoliko ste se prepoznali u navedenom opisu, pred sobom imate slučaj nadređenog kod kojeg je potrebno uložiti veliki dodatni napor da uspostavite normalnu komunikaciju što je preuslov za uspješnu saradnju. Ublažavajuće je to da nijeste jedini koji se suočava sa ovom vrstom problema. Sve više zaposlenih kao glavni razlog ličnog nezadovoljstva trenutnim poslom ističe nemogućnost izgradnje dobrog odnosa sa svojim šefom.

Sa druge strane, potrebno je sagledati i ostale aspekte koji utiču na Vašu produktivnost kao i motivatore na trenutnoj radnoj poziciji. Zanemarite na trenutak ovaj veliki negativan faktor i usredsredite se na sam karakter Vašeg posla. Ako volite aktivnosti i odgovornosti koje obavljate i sa lakoćom iste i zvršavate, vidite svoju budućnost u datoj oblasti, oduvijek ste željeli da se time bavite, postoji prostor za napredovanje u budućem periodu, imate pristupačne i saradljive kolege onda postoje i razlozi da postojeće stanje prihvatite kao izazov i izborite se za svoj dalji status slijedeći neka od upustava navedenih u nastavku:

  • Istražite i pozabavite se prirodom problema

Za početak se zapitajte  da li je Vaš nadređeni svjestan da njegovo ponašanje negativno utiče naVaš rad i angažman. Posmatrajte njegov način razgovora sa ostalim zaposlenima, gestikulaciju i nastup. Ukoliko nijeste sigurni da se samo prema Vama tako ophodi, porazgovarajte diskretno sa kolegama na tu temu. Tako ćete biti sigurni da li je to neki lični stav prema Vama ili jednostavno njegov generalni menadžerski pristup.

  • Pripremite lični plan aktivnosti

Kada ste saznali nešto više o samom problemu možete na lakši način pripremiti aktivnosti sa namjerom da isti, za početak, ublažite a vremenom i riješite. Direktan, iskren i otvoren razgovor sa iznošenjem činjenica je najhrabriji ali ujedno i najefikasniji način da se stvari riješe u kraćem roku. Međutim, ako želite da postepeno utičete na pozitivne promjene potrebno je da se naoružate strpljenjem i svakodnevno preduzimate korake sa ciljem izgradnje odnosa od povjerenja. Budite uvjereni da opisani oblik ponašanja može ponekad biti odbrambeni mehanizam nadređenog da sopstvenu nekompetentnost prikrije agresivnim pristupom ili možda način da podstakne i ‘’izvuče’’ najbolje iz zaposlenih ulivajući bespotrebni strah kojim se nesvjesno stvara kontraefekat.

  • Kreiranje strategije

U zavisnosti od specifičnosti situacije potrudite se da nadređenog više uključite i upoznate sa zadacima koje obavljate. Predočite koliko vam isti oduzimaju vremena i truda, informišite o tome koje izvore informacija koristite (internet, statistika iz prethodnog perioda, saradnici), o tehničkim i operativnim aktivnostima i njihovo usklađivanje sa ostalim tekućim propratnim zadacima kako biste postigli očekivani rezultat.

  • Sprovođenje strategije

Dalje slijedi sprovođenje konkretnih aktivnosti, detaljno razrađenih sa definisanim ciljem. Uključujte nadređenog u dnevne prepiske na internom i eksternom nivou (naročito sa klijentima) kako bi uočio nivo Vaše odgovornosti. Pokažite mu da se trudite da ostanete uvijek tačni, precizni i prevashodno posvećeni povjerenim zadacima te da Vam je stalo do kvaliteta pri obavljanju posla. Ispoljite inicijativu na sastancima, dogovorima i pregovorima jer time pokazujete spremnost da unaprijedite postojeće stanje.

  • Pratite i mjerite rezultate

Redovno pratite promjene u ponašanju šefa i koje aktivnosti su u najvećoj mjeri dovele do toga. Vjerovatno ste i sami svjesni da se nagle promjene ne dešavaju preko noći ali su i mali pomaci primjetni veoma brzo i signal su da li se krećete u pravom smjeru.

Bez obzira da li ćete postići željeni rezultat, ovo takođe shvatite kao pilot projekat i ujedno test da li sebe i dalje vidite u datom okruženju. Nemojte biti obeshrabren i ako krajnji ishod ne bude pozitivan. Shvatite to samo kao alarm da je vrijeme da svoj razvojni put nastavite na druom mjestu.

Piše: Maja Jevđić

Komentariši

Top