Kako povećati motivaciju zaposlenih | Ekonomist

Kako povećati motivaciju zaposlenih

Posvećeni poslodavac svjestan je važnosti zadovoljstva zaposlenih. Pozitivan efekat koji zadovoljan zaposleni pruža je višestruk – veća vjernost, odgovornost prema zadacima kao i  produktivnost. Osjećajući se kao vrijedan član tima, takav zaposleni daje veliki doprinos uspješnom poslovanju cjelokupnog sitema. U nastavku dajemo nekoliko mogućih tačaka poboljšanja na koje bi trebalo obratiti pažnju:

  1. Poboljšajte korporativnu komunikaciju

Upoznajte ih sa poslovnim rezultatima preduzeća

Jedan od najviše isticanih uzroka nezadovoljstva zaposlenih jeste način na koji se vodi interna komunikacija u kompanijama. Poslujemo u doba kada je vrijeme resurs koji najčešće nedostaje, a kada vremena nema prvo što trpi je briga o onim sitnim, naizgled usputnim stvarima, koje zapravo mnogo znače i određuju stav zaposlenih prema svom poslu i kompaniji uopšte. Povećajte stepen transparentnosti i utičite pozitivno na organizacionu kulturu:

Pitajte zaposlene za mišljenje, neka steknu osećaj da imaju uticaja na odluke koje se donose

Ne dozvolite da vaši zaposleni budu samo čisti izvršioci usmjereni na puko izvršavanje svog posla. Čak i ako je u nekim trenucima jednostavnije donijeti samostalnu odluku i prenijeti je na niže nivoe kako bi se ona izvršila, pokušajte da pitate svoje zaposlene šta oni misle o problemu. Time, ne samo da možete dobiti od njih dobar prijedlog, već ćete ih učiti da razmišljaju o svom poslu, mogućim poboljšanjima, gradićete ih i lično i profesionalno, ali znad svega, ukazaćete im pažnju i pokazati da se njihovo mišljenje cijeni i da će se razmotriti, pa makar vi na kraju i odlučili drugačije.

Upoznajte ih sa poslovnim rezultatima

Vaši zaposleni ne treba da budu samo zainteresovani za svoj lični učinak – važno je i da vide širu sliku – da njihov rad utiče i na poslovne rezultate preduzeća. Na vama je izbor da li ćete govoriti o tačnim ciframa ili relativnim odnosima – bitno je da ih informišete. Iskoristite priliku i da zajedno sa njima razmotrite mogućnosti poboljšanja ili da ih uputite u planove za budući period. Takođe, iskoristite priliku i da ih sve pohvalite i time ih dodatno motivišete kako biste zajedno u narednom periodu ostvarili još bolje rezultate.

  1. Obratite pažnju na radne uslove

Prema sprovedenom istraživanju, većina zaposlenih smatra da ima dobre radne uslove, a prvenstveno su zadovoljni uređenjem poslovih prostorija, u kojima se osećaju prijatno. Ako je to slučaj i u Vašoj kompaniji, nemate razloga za brigu. Ipak, zaposleni bi radne uslove ocijenili još bolje kada bi se više pažnje posvetilo:

Poštovanju pauze za ručak

Ohrabrite ih da koriste pauzu za ručak, pogotovo kad primijetite da se neki zaposleni previše unesu u posao i zbog toga prestanu da poštuju sopstvene potrebe. Vama su potrebni zadovoljni zaposleni, a potrebe za hranom, kao egzistencijalne potrebe, su osnovne na ljestvici ljudskih potreba.

Prostoru za odmor unutar poslovne zgrade 

Ne zaboravite da je za produktivan rad bitan odmor. I da nije jedino važno koliko vaši zaposleni rade, već i kako rade – koliko efikasno troše svoje radno vrijeme. Da bi bili usmjereni na posao i dali svoj maksimum, pružite im mjesto gdje mogu da se odmore kada im je to potrebno – to ne mora biti posebna prostorija – to može biti kuhinja koja će imati dio za odmor, ali u svakom slučaju obezbijedite prigodne uslove za odmor.

  1. Organizacija posla i mogućnosti napredovanja

Organizacija posla i mogućnosti napredovanja

Od nivoa lične organizovanosti u velikoj mjeri zavisi i nivo stresa pod kojim ćemo biti. Slično, kvalitet radnog mjesta u velikoj mjeri zavisi od nivoa organizacije koja postoji u preduzeću. U velikim sistemima postoji jasnija organizacija posla, ali to ne znači da sistem ne treba stvoriti i u manjim firmama.

U današnje vrijeme, nekako je logično da će jedan zaposleni imati mnogobrojna zaduženja koja će nekad i prevazilaziti opis radnog mjesta, ali budite oprezni. Imajte u vidu da će nezadovoljstvo vaših zaposlenih narasti ukoliko, zbog nedovoljno dobro definisanih nadležnosti i odgovornosti, dođu u situaciju da im se poslovi preklapaju.

Procijenite njihov rad, ocijenite ih i predstavite im rezultate. Saznajte njihove ambicije i gdje sebe vide u vašoj kompaniji. Objasnite šta je potrebno da tamo i stignu. Osim načina za napredovanje u okviru radne pozicije, upoznajte ih i sa načinima prelaska sa jednog radnog mjesta na drugo. Neka vide svoju perspektivu u vašoj kompaniji.

  1. Međuljudski odnosi i lojalnost

Temelj svakog zdravog međuljudskog odnosa je svakako povjerenje, što znači da je svakoj kompaniji koja želi da ima zdravu poslovnu klimu izuzetno važno povjerenje na relaciji poslodavac-zaposleni. To je nešto što se njeguje konstantno, svakodnevno i što u velikoj mjeri definiše dobrog poslodavca i kompaniju.

Zbog toga, od velike je važnosti stalno slanje poruke zaposlenima da su bitni za uspjeh kompanije, jer to ne samo da će pozitivno uticati na odnos između menadžmenta i zaposlenih, već i između samih zaposlenih kroz prijatnu organizacionu klimu. Takođe, vodite računa o tome da, u svakom trenutku, prema svim zaposlenima primjenjujete i poštujete iste standarde, da se prema svima ophodite na isti način. Vaši zaposleni će znati to da cijene, a to će se, prije svega, manifestovati kroz njihovo dugoročno vezivanje za firmu.

Kada zaposleni govore o svom odnosu prema kompaniji u kojoj rade, sebe doživljavaju kao lojalne članove tima i osjećaju da su svi u službi istog cilja. Ipak, kako bi se pospješio timski duh, kažu da bi se na nivou kompanija trebalo organizovati više “teambuilding” aktivnosti. Osmislite ih, prijaće timu, a prijaće i vama.

Komentariši

Top