Kako poboljšati internu komunikaciju u kompaniji | Ekonomist

Kako poboljšati internu komunikaciju u kompaniji

Interna komunikacija ili komunikacija sa zaposlenima unutar sistema često se zapostavlja u odnosu na onu koja se ostvaruje sa eksternim saradnicima. Mali je broj organizacija koje pridaju značaj ovom segmentu i njegovom efektu na poslovanje. Međutim, članovi jednog kolektiva su najvažnija javnost tako da komunikacija sa njima ne bi smjela da bude zanemarena i ostavljena po strani. Ipak, uspješni lideri prepoznaju njenu važnost i istovremeno prate i uvažavaju brojne naučne studije koje su dokazale pozitivnu korelaciju između kvalitetne interne komunikacije i poslovnog uspjeha kompanije. Sa tim u vezi, može se reći da one organizacije koje uspješno i učinkovito komuniciraju sa svojim zaposlenima i sa njima razvijaju i grade zdrave odnose, imaju zadovoljnije, inovativnije i produktivnije organizacije što dalje povlači bolju reputaciju ta tržištu rada, bolje kupce i, na kraju, bolje finansijske rezultate.

Protok informacija često vremenom postane jednoličan i rutinski zadatak na koji većina zaposlenih ne obraća pažnju. Neprestani priliv istih iz različitih izvora može da napravi više štete nego koristi. Sigurno  se i vama desio propust da ne pročitate neki bitan mejl ili poruku usljed pretrpanog inboksa, zaboravite da odgovorite na poruku kolegi ili proslijedite neko bitno obavještenje.

Postojanje interne komunikacije je nužno bez obzira da li ste dio malog ili velikog sistema. Pravilno, blagovremeno i tačno prenošenje informacije obezbijediće efikasan rad na svim nivoima.

Neke od smjernica za poboljšanje ovog procesa bi se mogle ogledati u sljedećem:

#1 Razvijanje svijesti o značaju i važnosti kvalitetne interne komunikacije

Ukoliko pripadnici jednog kolektiva ne prepoznaju važnost i smisao postojanja interne komunikacije, ona neće imati svoj puni smisao. Potrebno je članove kod članova organizacije ubijediti u njene efekte i da od njihovog ponašanja, međuljudskih odnosa, odnosa prema poslu i zadacima zavisi krajnji rezultat. Ne radi se o statičnoj kategoriji već se od svakog člana očekuje i zahtijeva inicijativa za unaprjeđenje i rješavanje kako sitnih tako i krupnijih izazova i prepreka.

#2 Izgradnja i stalna briga o mreži formalne interne vertikalne i horizontalne komunikacije

Koliko je težak zadatak da se izgradi sistem komunikacije sa zaposlenima toliko je teško i održavati njegovu vitalnost. Ljudi teško mijenjaju navike i teško ih je privoliti da prihvate neku novinu a kamoli to činiti u kontinuitetu. Iz tog razloga je važno postaviti temelje na jakim i stabilnim osnovama mreže formalne interne vertikalne i horizontalne komunikacije usklađene sa organizacinom strukturom i kulturom kompanije. Kada ljude priviknete na stalna prilagođavanja i uvjerite ih da to činite za njihovo dobro, dobićete njihovu naklonost i postaće proaktivni učesnici procesa.

#3 Redovna obavještenja o izmjenama i novitetima u programu

Preporučuje se da se putem internih portala, cirkularnih info mejlova i ostalih sličnih sredstava informisanja vrši redovno obavještavanje zaposlenih o novostima u programu (proizvodnom, prodajnom i akcijskom). Poželjno je da poruke budu koncizne, jednostavne i informativne u dovoljnoj mjeri. Gotovo uvijek treba tražiti povratno mišljenje, sugestije, preporuke jer su one ključne za dobrobit cijele zajednice a, sa druge strane, korisne ideje neočekivano ponekad stignu od ljudi koji možda ne djeluju posebno kreativno. Od značaja su takođe redovni i povremeni sastanci zaposlnih gdje će se razmijeniti ideje vezane za aktuelne teme.

#4 Osigurati prave strari na pravom mjestu

Na kraju, nije dovoljno samo prikupiti informacije već ih na pravi način iskoristiti (obraditi i izmjeriti). Putem raznih upitnika, evaluacija, usmenih dogovora lako i brzo se mogu identifikovati problemi ali će oni to i ostati ukoliko se ne proizvedu adekvatna rješenja za iste. Ovo je ujedno i najteži zadatak menadžera internih komunikacija i od efikasnosti njegove strategije zavisiće krajnji rezultat ali i izgradnja imidža kompanije u očima njenih radnika.

Zaključak je da kvalitetna interna komunikacija gradi kvalitetne odnose u organizaciji, a oni dalje dovode do kvalitetnije atmosfere u kojoj se odvijaju radni procesi te se tako direktno reflektuje na bolji kvalitet rada i komunikacije sa klijentima. Na taj način se povećava i njihovo zadovoljstvo što je najveća garancija dugoročnog poslovanja organizacije.

Komentariši

Top