Kako odrediti odgovarajuću cijenu ako ste novi u biznisu - Ekonomist

Kako odrediti odgovarajuću cijenu ako ste novi u biznisu

Jedna od najtežih odluka koja treba da se donese pri pokretanju novog biznisa jeste određivanje odgovarajuće cijene proizvoda ili usluge. U biznisu je jasno da će se cijenom privući pažnja potrošača na konkurentskom tržištu. Ne samo da veliki broj novih kompanija raspolaže sa ograničenim informacijama o konkurentskim cjenovnim šemama, nego nemaju ni potrebnog iskustva da predvide koliko će kupci biti spremni da izdvoje novca za određeni proizvod.

Učenjem od eksperata, vlasnik novog biznisa može biti u prednosti na taj način što će se povezati sa kupcima. Evo nekoliko tehnika koje koriste profesionalci, a koje Vam mogu pomoći da odredite pravu cijenu Vaših proizvoda.

Imajte na umu dostupnost

Avio kompanije i hoteli su poznati po stalno rastućim cijenama. U ovim industrijama dostupnost predstavlja jedan od glavnih faktora koji određuju cijenu, dok čelni ljudi kompanija ulažu najveće napore kako bi popunili sve kapacitete nastojeći pri tom da ne naškode profitu. Kompanije iz svih industrija mogu dosta naučiti iz ovakvog pristupa odlučivanja o cijenama, a posebno avio industrija, gdje cijena karata bude skuplja onda kada potrošači  očekuju pad cijena.

Glavna prednost avio industrije je potrošačeva savjest. Tokom vremena, putnici su naučili da je bolje da rezervišu let što je ranije moguće kako bi dobili što bolju ponudu. Ova taktika omogućava avio kompanijama da popune mjesta brzo, a zatim da prodaju ostatak slobodnih mjesta po visokim cijenama last-minute putnicima.

Potrošači takođe znaju da mogu dobiti bolje ponude ukoliko putuju danima kada je obim prometa manji ili tokom mjeseci koji su manjeg prometnog obima nego inače.

Istražite tržište

Uprkos tome što kompanije čuvaju cijene za sebe, postoji mogućnost istraživanja tržišta i dobijanja dovoljnog broja informacija kako bi se utvrdile odgovarajuće cijene. Upoređivanje cijena je dobar način da imate uvid u konkurentski način određivanja cijena za proizvode koji se već nalaze na tržištu, ali ako plasirate novi  proizvod, to istraživanje će Vam samo dati sliku o tome kako su slični proizvodi procijenjeni.

Istraživanje tržišta je sjajan način da saznate kako ono funkcioniše. Kroz istraživanje potrošača i onlajn ankete, možete pitati potencijalne potrošače koliko bi bili spremni da plate za određeni proizvod ili uslugu. To će Vam  biti povratna informacija o Vašoj cjenovnoj šemi, prije nego što pokrenete novi poduhvat.

 Nemojte sami računati troškove

Jedna od grešaka koju mnogi novi biznisi naprave jeste nepravilno izračunavanje troškova. Kompanija može da računa troškove proizvodnje dobara, a da pri tom ne uračuna troškove dostave, skladištenja, troškove materijala koji su potrebni da se dostava izvrši, troškove osiguranja i marketinga. Ovi zaboravljeni troškovi mogu novom biznisu značajno smanjiti mogućnost profitiranja.

Za najbolje rezultate, preduzetnici bi trebali prije svega  pažljivo odrediti kolikim budžetom raspolažu. Ako je moguće, dovedite eksperta koji će Vam pomoći da uračunate svaki mogući trošak proizvodnje Vašeg proizvoda i plasiranja istog na tržište.

Za svaki novi biznis koji se po prvi put suočava sa određivanjem cijena, istraživanje tržišta i pomoć eksperta mogu biti od velike koristi. Praćenjem konkurentskih poteza i uzimajući u obzir kako tržište funkcioniše, Vaš biznis se može pozicionirati tako da zadovolji potražnju kupaca, a da u isto vrijeme bude u skladu sa individualnim potrošačkim budžetom.

 

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top