Kako odrediti cijenu tako da su svi na dobitku?

Kako odrediti cijenu tako da su svi na dobitku?

Određivanje cijena nije tako jednostavno za manje kompanije. Nikada ne znate da li ste dobro postupili. Ovo je polje strateške borba svakog brenda.

Mislim da je to posljedica našeg konstantnog preispitavanja da li smo dobro uradili? Da nismo postavili baš tu cijenu, da li bi prodaja bila bolja? Ili bi, možda, prodaja bila slabija da su cijene veće? Da li moje cijene trebaju biti više ili niže od najveće konkurencije?

Pitanjima se ne nazire kraj, a odgovora je malo Nažalost, marketing nosi mnogo rizika i nesigurnosti. Određivanje cijena je jedan od njih.

Slično: Kako odrediti odgovarajuću cijenu ako ste novi u biznisu

Smatram da postoji univerzalni koncept koji važi u svakoj djelatnosti industriji: određivanje cijene mora da bude dobitak za svaku stranu!

Kupac

Najprije i najvažnije, Vaši klijenti treba da su na dobitku. Ništa nećete postići sa brendom ukoliko se Vaš klijent ne osjeća kao da je na dobitku dok ga koristi. Vaša cijena treba da bude odraz vrijednosti koju će klijent imati ako Vam ukaže povjerenje. Nikako ne želite da se on dvoumi da li je ono što je platio zaista vrijedi toliko.

Vaš distributer

I svi Vaši distributeri moraju biti na dobitku. Ukoliko u Vašem biznisu postoji posrednik, onda kada određujete cijene morate misliti i o tome. Prilagodite cijene tako da Vaša cjenovna politika i njima ide u prilog, kako ne raskinuli saradnju sa Vama i prešli kod najbližeg konkurenta. Nemojte ih zaboraviti u kreiranju svog cjenovnog modela. Uvažite ih i oni će uvažiti Vas. Ovo važi i za Vašu prodajnu snagu – za svakoga ko učestvuje u promociji Vašeg proizvoda.

Biznis

U svemu ovome, i Vi trebate biti na dobitku. Ovo je Vaš biznis i očekuje se da i Vi ostvarite dobit. Vlasnici manjih firmi znaju da osjete krivicu i da firmu prepuste drugima. Odredite cijene tako da Vaš biznis bude uspješan ali da u isto vrijeme, ako je to moguće, te cijene odgovaraju klijentima i distributerima.

Brend 

Postoji još jedan faktor koji morate uzeti u razmatranje pri odlučivanju o cjenovnoj strategiji. Cijena treba da bude ogled proizvoda i brenda.

Kada gledate na cijene iz ugla proizvoda, najvjerovatnije ćete svoje direktne konkurente uzeti kao osnovu i razmišljaćete kako će tržište prihvatiti proizvod sa svim njegovim karakteristikama i benefitima. To je dobar početak, ali je ipak, početak.

Kada gledate na cijene sa stanovišta brenda, u analizu uzmite i to kako se Vaši klijenti odnose prema Vašem brendu. Brend ima nevjerovatan uticaj na cijenu proizvoda i usluge, tako da ovaj faktor nikako ne smijete zanimariti prilikom odlučivanja o cijeni.

Određivanje cijene na osnovu brenda može imati dva pravca: ili Vaš brend garantuje visoke cijene, ili ste se pozicionirali kao niskobudžetna opcija u određenoj djelatnosti. Uzmimo primjer iz oblasti ugostiteljstva: kafeterije. Cijena kafe u Starbucks-u je drugačija od one u Dunkin’ Donuts-u ili u 7-Eleven-u. U sva tri slučaja se pri određivanju cijene uzela u obzir procjena brenda, tj. kako brend utiče na određenu cijenu.

Klijenti Starbucks-a su spremni da plate više za Starbucks iskustvo. Svi dobijaju.

7-Eleven klijenti su srećni što kupuju kafu po pristupačnoj cijeni. Takođe su svi na dobitku.

Mnogo ćete drugačiju hijerarhiju imati ukoliko određivanje cijena bazirate na osnovu brenda nego kada to učinite na osnovu samog proizvoda. Isto trebate uraditi sa Vašim biznisom i cjenovnom strategijom. Ključ kako bi svi bili na dobitku je pronaći adekvatan balans.

 

Izvor: Entrepreneur.com

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top