Kako da Vaš engleski bude još bolji? | Ekonomist

Kako da Vaš engleski bude još bolji?

Komunikacija na stranom jeziku je polje u kome smo svi nesigurni i gdje osjećamo izvjesnu ograničenost u nesmetanom iskazivanju svojih misli, stavova i osjećanja. Kada je taj strani jezik još i glavni svjetski jezik, tj. kada se njegova upotreba podrazumijeva, problem manjka samopouzdanja pri komunikaciji na engleskom još je veći. Osjećaj treme i nedovoljne kompetentnosti svaki put kada treba da govorimo, sastavimo izvještaj ili imejl na engleskom otklanja se upornim i konstantnim radom na jezičkim vještinama.

 

Da biste bili u procesu usavršavanja engleskog jezika, neophodno je imati predznanje i omogućiti sebi, svakog dana, dva uslova – komunikaciju i izloženost. Najbolja sredina za učenje i usavršavanje stranog jezika je ona u kojoj su zastupljene sve četiri jezičke vještine: govor, pisanje, čitanje i slušanje.

Pri svakodnevnoj komunikaciji na engleskom jeziku, bila ona usmena ili pismena, vježbate vještinu govora i pisanja. Vještina pisanja se može vježbati podjednako i u formalnom i neformalnom kontekstu. Pored poslovne prepiske, društvene mreže i neformalni chat mogu biti vrlo korisni za vježbanje komunikacije na engleskom. Neka vam lista obaveza za danas bude na engleskom. Odredite sat vremena u toku dana kada ćete sa kolegama i saradnicima pričati isključivo na engleskom. Svoj maternji jezik znate odlično, nema potrebe da mu posvećujete toliko prostora u toku dana. Dakle, kad god imate prilike, maternji zamijenite engleskim.

Ukoliko vam stalni kontakti sa strancima izostaju, postoje internet platforme za vježbanje usmene komunikacije na engleskom jeziku, gdje se jednostavnom registracijom povezujete sa internet jezičkom zajednicom i možete svakodnevno vježbati usmeno izražavanje. Dovoljno je da u svoj pretraživač ukucate online language learning community i odaberete platformu koja Vam najviše odgovara.

Čitanje i slušanje su vještine koje nisu toliko aktivne kao govor i pisanje, tako da se često zanemaruju, a izrazito su bitne, naročito ako hoćemo dugotrajnije rezultate jezičkog napredovanja.

Ljudi najbrže i najlakše nauče strani jezik kada neko vrijeme provedu u sredini u kojoj se taj jezik govori. Da sada ne biste morali da se selite na ostrvo ili preko okeana, možete sebi obezbijediti izloženost engleskom jeziku svakog dana. Nema potrebe da Vam operativni sistem bude na nekom drugom jeziku, osim na engleskom. Informišite se o aktuelnim dešavanjima čitajući vijesti na engleskom. Filmove gledajte bez titlovanog prevoda ili još bolje sa titlom na engleskom i neka vam pređe u naviku da uz slušanje omiljenih stranih pjesama budete upoznati i sa tekstom. Na YouTube-u ili TED-u pronađite sadržaj sa temama koje su vam zanimljive i slušajte dok ste na putu do posla ili dok vježbate. Sva dešavanja u svojoj oblasti poslovanja pratite na engleskom, kao i čitanje beletristike u slobodno vrijeme.

Građenje jezičkog samopouzdanja je dug proces, potrebno je dosta strpljenja i upornog rada. Međutim, jedini način da se ostvari stvaran napredak je da prevedete svoju svakodnevnicu na engleski.

Na koji način vi vježbate engleski?

 

 

Izvor: BizzLife

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top