Kako da provjerite solarni potencijal krova | Ekonomist

Kako da provjerite solarni potencijal krova

Američka kompanija Gugl napravila je aplikaciju “sanruf”, koja omogućava korisniku da odredi solarni potencijal krova na svojoj kući.

“Sanruf” treba da olakša pojedincima odluku o kupovini solarnih tabli.

Aplikacija funkcioniše na osnovu podataka prikupljenih na platformi “Gugl ert” na kojoj postoji segment fotografija snimljenih iz vazduha.

One omogućavaju da se utvrdi nivo osunčanosti lokaliteta radi pozicioniranja solarnih tabli, kao i uvid u lokalne meteorološke podatake i okruženje (drveće, druge zgrade koje mogu da prave sjenku, itd).

Usluga je već dostupna u gradovima San Francisko, Boston i Fresno.

Dovoljno je da korisnik samo unese svoju adresu i dobija informacije o broju sunčanih sati godišnje koji se mogu iskoristiti, kao i o površini dostupnoj za instaliranje solarnih tabli.

Kartografija upućuje na prostor na krovu gde sunčevi zraci najviše udaraju.

Prikupljeni podaci su, takodje, omogućili Guglu da izradi sistem koji procjenjuje energetsku potrošnju domaćinstava, dakle uštede koje mogu biti ostvarene zahvaljujući solarnoj energiji u narednih 20 godina.

Na kraju, postoji i dugme koje usmjerava na listu sajtova najbližih snabdjevača solarnim panelima, objavljeno je na veb portalu lenergiedavancer.com.

Izvor: Tanjug
Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top