Kako da nazovete vaš startup | Ekonomist

Kako da nazovete vaš startup

Stvarati preduzeće ili novi proizvod je veoma teško, ali definitivno najteža stvar je izabrati ime. Odabir pravog imena je krucijalan, ali je veoma teško naći ime koje funkicioniše a još teže ono koje je dostupno. Pravo ime razlikovaće vaš proizvod od onog koji je na marginama i onog koji je brendiran i vrijedi stotine hiljada miliona dolara.

Da bi lakše došli do pravog imena možete koristiti ova tri metoda – kreirati, kombinovati ili ponovo koristiti. Kreirati znači smisliti potpuno novu riječ, kombinovati – spojiti dvije riječi kako bi dobili novu, i ponovo koristiti – vratiti se već postojećim riječima.

Testiranje imena

Kada smislite ime, postavite sljedeća pitanja kako bi bili sigurni da je ono pravo.

Da li se lako pamti? Želite ime koje se lako izgovara, speluje i kuca. Ispitajte ovo, tako što ćete reći ime prijateljima i zamoliti ih da ga napišu. Ako ga bilo ko pogrešno speluje, tražite novo ime.

Da li je tematsko? To znači da ime treba da je povezano sa proizvodom ili uslugom. Kad smišljate ime, morate da imate i neku pozadinsku priču koja će ga dodatno pojasniti.

Da li je kratko? Kada imate tu mogućnost, birajte kratko ime. Ciljajte na osam karaktera ili manje. Ovo će pomoći da se lakše upamnti i jednostavnije prenese od usta do usta.

Da li neograničeno? Idealno bi bilo kada bi smislili ime koje nije ograničeno samo na jedan proizvod ili kategoriju.

Da li ima negativnu konotaciju? Budite sigurni da ime nema nikakvih dodatnih značenja i insinuacija. Nekoliko pretraživanja Googleom, provjera na urbandictionary.com mogu vam pomoći da se osigurate od negativnih konotacija. Vodite računa i kada je riječ o pravopisnim greškama, jer vam se može desiti da pogriješite slovo i ime dobije potpuno novo značenje.

Da li je dostupno? Prije nego se zaljubite u ime, provjerite da li je dostupno. Prije svega, guglajte. Ako naiđete na kompaniju koja koristi vaše ime možete ga zadržati samo ukoliko je kompanija mala i nije dovoljno poznata. U svim drugim slučajevima morate odabrati novo ime.

Da li je zabavno? Znaćete da ste uboli pun pogodak sa imenom ako ono budi pozitivne emocije kad ga ljudi čuju. Yahoo je možda najbolji primjer toga.

Naredni korak

Ako ste smislili ime koje je uspješno prošlo većinu ovih testova, čestitamo! Sada ste spremni da započnete sa mukotrpnim radom u kreiranju biznisa.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top