JPMD: Tender za postavljanje terasa, privremenih objekata... | Ekonomist

JPMD: Tender za postavljanje terasa, privremenih objekata…

U nastojanju da se obezbijedi blagovremena priprema i produži trajanje turističke sezone kao i poštovanje dinamike koju je utvrdilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma koje je krajem godine usvojilo Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016. – 2018. godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom najavljuje raspisivanje tendera za ustupanje lokacija za postavljanje privremenih objekata, terasa, objekata marikulture i lokacija za sportsko- rekreativne aktivnosti.

“Na osnovu Odluke o objavljivanju Javnog poziva za prikupljenje ponuda za zakup djelova morskog dobra prema Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u periodu od 19-26.januara biće objavljeni Javni pozivi za učešće u postupcima aikcija/licitacija za zakup djelova morskog dobra i to sledećim redosledom: Budva, Herceg Novi, Kotor, Bar, Ulcinj i Tivat. Prema dinamici aktivnosti prijave za aukcija/licitacije i licitacije za svaku pojedinačnu lokaciju će se sprovesti u periodu od 12-26.februara u terminima koji će se precizirati Javnim pozivima”, navodi se u saopštenju.

Tenderi za ustupanje  lokacija za postavljanje privremenih objekata, terasa, objekata marikulture i lokacija za sportsko- rekreativne aktivnosti pripremljeni su u skladu sa važećim cjenovnikom početnih naknada i neće se bitno razlikovati od prošlogodišnjih postupaka.

Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period od 2016. do 2018. godine objavljen je na web stranici www.mrt.gov.me.

Izvor: CdM

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top