Još 56 miliona od doprinosa i PDV | Ekonomist

Još 56 miliona od doprinosa i PDV

Poreski inspektori su za 11 mjeseci prošle godine izvršili 2.220 paket kontrola i utvrdili korekcije u iznosu od preko 56 miliona eura, u najvećem dijelu po osnovu poreza i doprinosa na zarade i PDV, kazao je u intervjuu Pobjedi direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša.

“Naravno, svi poreski obveznici imaju pravo žalbe na rješenje poreskog inspektora, odnosno da se u drugostepenom postupku utvrdi osnovanost obračuna dodatnih poreskih obaveza. Takođe, zaključno sa novembrom prošle godine izvršili smo preko 15.000 provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika i izdali prekršajne naloge u ukupnoj novčanoj vrijednosti od skoro dva miliona eura”, kazao je Mugoša.

Inspekcijski nadzor poreskih obveznika, kako kaže Mugoša PU vrši na osnovu godišnjeg plana kontrola i različitih drugih faktora, koji se ne mogu unaprijed planirati, kao što su koordinisane akcije sa drugim organima, analiza dostavljenih prijava i finansijskih iskaza, ali i operativna saznanja i inicijative građana i drugih zainteresovanih.

“Osnovi za kontrolu su različiti – od redovne kontrole kojom se analizira sveobuhvatno poslovanje obveznika, preko provjere osnovanosti poreskog kredita i zahtjeva za povraćaj, do terenskih brzinskih provjera kojima se prati regularnost poslovanja u dijelu evidentiranja prometa preko poreskih registar kasa, zapošljavanja radnika , uplate dnevnih pazara i poštovanja pravila blagajničkog maksimuma”,  kaže Mugoša.

Saopštio je i da je do 20. decembra 2017. naplaćeno je 22.626.367 eura poreskog duga, pri čemu je 14.907.325 eura naplaćeno po osnovu jednokratne uplate, a 7.719.042 eura po osnovu mjesečnih rata.

“Posmatrajući plan otplate poreskog duga kod poreskih obveznika koji su u reprogramu, i kod kojih su rješenja još na snazi, tokom 12 mjeseci 2018. dospjeće za naplatu poreski dug u iznosu od oko 24 miliona eura. Poreska uprava će ulagati maksimalne napore da taj iznos u najvećoj mogućoj mjeri i naplati. Svakako da treba imati u vidu da će naplata planiranog iznosa zavisiti od dinamike izmirivanja obaveza poreskih obveznika. Ne može se predvidjeti koliko će poreskih obveznika nastaviti da poštuje rješenja o reprogramu, a koliko će zbog neizmirivanja obaveza biti ukinuta”, poručio je Mugoša.


 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top