Jednaka mogućnost svim obveznicima da izmire dug

Jednaka mogućnost svim obveznicima da izmire dug, bez obzira na to da li on reprogamiran, definisana je Uredbom o naplati poreskog duga, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Kako se navodi u saopštenju tog resora, Vlada je na prvoj sjednici nakon godišnjih odmora preispitivala zaključke sa sjednice od 27. jula, koji se odnose na davanje saglasnosti za potpisivanje ugovora o naplati poreskog duga imovinom dva poreska dužnika, Đurković Company i Workfinder.

Vlada je konstatovala da je napravljen previd u utvrđivanju pravnog osnova za sklapanje tih ugovora.

“Stoga su, na predlog Ministarstva finansija, na toj sjednici, navedeni zaključci stavljeni van snage”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, na toj sjednici donijeta je i odluka o novom predlogu Uredbe o naplati poreskog duga imovinom poreskog dužnika, zbog potpune ubijeđenosti Vlade da i ovaj način, uzimajući u obzir sveukupnu ekonomsku situaciju i nelikvidnost, mora postojati kao instrument za naplatu duga, kojim će se kompanijama omogućiti da sa jedne strane izmire obaveze prema državi, i sa druge izbjegnu blokade računa, odnosno nastave nesmetano poslovanje.

“Uredbom je data jednaka mogućnost svim obveznicima da izmire poreski dug bez obzira da li je isti reprogramiran, čime stiču mogućnost da isti izmire u kraćem periodu”, saopšteno je iz Ministarstva.

Iz tog resora su napomenuli da je Uredba o naplati poreskog duga imovinom poreskog dužnika zasnovana na članu 17. Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, kojim je propisano da se poreski dug imovinom dužnika može naplatiti u skladu sa posebnim propisom Vlade.

“Prema tome, za donošenje navedene uredbe, postoji zakonski osnov, i ona nije u suprotnosti sa Zakonom o reprogramu poreskog duga, jer se navedenim Zakonom ne propisuje ograničenje u pogledu donošenja ovakvog propisa”, rekli su iz Ministarstva.

Kako navode, Vlada je čvrsta u opredjeljenju da se postupci u implementaciji te Uredbe moraju sprovoditi uz strogo poštovanje pricipa tržišne i funkcionalne vrijednosti preuzete imovine, vodeći računa prvenstveno o iskazanim potrebama od državnih organa i institucija za korišćenje određenih nepokretnosti.

“Naime, imovina iz koje se može naplatiti poreski dug mora da bude bez tereta, da bude adekvatna i da postoji javni interes za njeno preuzimanje od države”, saopštili su iz Ministarstva.

Kako su kazali, o ovim činjenicama, po predlogu Ministarstva finansija, odlučuje Vlada, te ako se ponudi neadekvatna imovina, odnosno imovina koja ne može biti stavljena u funkciju, ili se na odgovarajući način ne može koristiti od Države, takva imovina neće biti prihvaćena kao adekvatna za izmirenje poreskog duga.


 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top