Jedan od najunosnijih poslova današnjice | Ekonomist

Jedan od najunosnijih poslova današnjice

Jedan od najunosnijih poslova današnjice-trgovina cijenom zlata na svjetskoj berzi putem interneta.

Ranije su samo banke i bogati pojedinci imali privilegiju da trguju i zarađuju na svjetskoj berzi. Sada je ta mogućnost dostupna svima. FXLider, regionalni lider u pružanju usluga i platformi za trgovanje, specijalno čitaocima CdM-a, daje BESPLATNIH 50 eura kao početni kapital za trgovanje cijenom zlata i drugih plemenitih metala na svjetskoj berzi.

Uzmite 50 eura i trgujte na jedinoj berzi na kojoj možete zaraditi i kada cijene rastu ali i kada cijene padaju.

U periodu između 2001. i 2012. godine cijena zlata je porasla više od 600 odsto na preko 1.900 dolara po unci, kao rezultat ofanzivno popustljive monetarne politike najvećih svjetskih centralnih banaka. U cilju oporavka lokalnih ali i globalne ekonomije, velike centralne banke su putem smanjivanja kamatnih stopa i štampanjem novca snažno povećale likvidnost na tržištu što je za posljedicu imalo devalvaciju valuta i naravno rast tražnje za zlatom kao simbolom čuvara vrijednosti.

Sa postepenim oporavkom, naročito ekonomije SAD-a, tražnja za zlatom je počela da slabi što je dovelo do toga da od 2012. do danas padne za oko 45 odsto.

Međutim sredinom ove godine cijena zlata je zaustavila pad i počela da se blago oporavlja. Glavni razlog za to bile su spekulacije da će Federalne Rezerve SAD-a možda odložiti ranije najavljenu odluku, da do kraja ove godine normalizuje svoju monetarnu politiku i nakon devet godina povećaju kamatne stope.

Pored definitivno dominantne uloge koju monetarna politika SAD-a ima na kretanje cijene zlata, značajnu ulogu ima i odnos ponude i tražnje. Indija i Kina su najveći kupci zlata na svijetu.

„Tokom avgusta, Indija je uvezla zlato u vrijednosti od 4.95 milijarde dolara što je uslovilo to da je na godišnjem nivou tražnja za ovim plemenitim metalom porasla preko 140 odsto.  Kina je sa druge strane uvezla u julu ove godine 55.06 tona zlata samo iz Hong Konga. Poređenja rada ukupan uvoz je u junu iznosio 37.14 tona što ukazuje na to da je mjesečni rast uvoza zlata u tom periodu iznosio 48 odsto. Prema Svjetskom savjetu za zlato očekuje se da u toku ove godine tražnja u Kini dostigne 1.000 tona. Kolike su potrebe Kine za ovim plemenitim metalom pokazuje činjenica da pored toga što je najveći proizvođač zlata na svijetu, ona je i jedan od najvećih uvoznika ovog plemenitog metala. Usporavanje ekonomskog rasta Kine logično imalo je jak uticaj na smanjenje tražnje za zlatom na globalnom nivou’, kažu u FXLider-u.

Uzimajući sve u obzir, više je faktora na strani daljeg pada cijene ovog plemenitog metala. Međutim treba uzeti u obzir da sem Federalnih Rezervi, ostale velike centralne banke i dalje vode veoma popustljive monetarne politike, posebno Narodna banka Kine i ECB, što može da dovede do umjerenog oporavka cijene.

Ipak naredni mjesec biće od velikog značaja za cijenu zlata. Posljednji sastanak u ovoj godini Federalnih Rezervi SAD-a i odluka o daljoj monetarnoj politici mogao bi da ima veliki uticaj na kretanje kako dolara tako i cijene zlata. Trenutno, cijena zlata se kreće oko 1.080 dolara po unci.

FXLider ima saradnju sa Fortrade Limited – kompanijom autorizovanom i regulisanom u UK od strane FCA (Financial Conduct Authority) pod licencom broj 609970.

Upozorenje o riziku i odricanje od odgovornosti

Ugovori za razliku u cijeni (CFD) predstavljaju proizvode koji se oslanjaju na finansijski leveridž i nose visok nivo rizika za Vaš kapital jer cijene mogu brzo da postanu nepovoljne za Vas. Gubici mogu da premaše Vaše depozite i od Vas bi se moglo zahtijevati da izvršite dodatne uplate. Ovi proizvodi možda neće biti prikladni za sve klijente i zbog toga morate biti sigurni da ste razumeli rizike, a potražite i nezavisan savjet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu, traženje niti transakciju u pogledu bilo kog finansijskog instrumenta. FXLider ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu upotrebu ovih komentara niti za posljedice koje iz toga mogu da proisteknu. Ne daje se nikakvo uvjeravanje niti garancija za tačnost ili potpunost ovih podataka. Sljedstveno tome, svako lice koje postupi prema njima, čini to u potpunosti na sopstveni rizik.

Izvor: CdM

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top