Izmjenama propisa predviđeno povećanje osigurane sume za 11 puta | Ekonomist

Izmjenama propisa predviđeno povećanje osigurane sume za 11 puta

Izmjenama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koje se pripremaju, predviđa se povećanje najniže osigurane sume za slučaj smrti, tjelesne povrede i oštećenja zdravlja sa 550.000 na 6,07 miliona eura, odnosno 11 puta, s tim što će to važiti kad Crna Gora postane članica EU, kazali su Pobjedi iz Agencije za nadzor osiguranja.

Druga izmjena je sa najnižih 300.000 eura na1.220.000 eura u slučaju uništenja ili oštećenja stvari.

– Izmjenama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koji je programom rada Vlade planiran za četvrti kvartal tekuće godine, između ostalog, predviđa se i povećanje osiguranih suma osiguranja od auto odgovornosti do nivoa koji je trenutno na snazi u državama članicama EU, a koji su značajno viši od iznosa koji su trenutno na snazi u Crnoj Gori. Povećanje osiguranih suma predstavlja povećanje najvećeg iznosa štete koju bi društvo za osiguranje moglo biti dužno da isplati po jednom zaključenom ugovoru o osiguranju od autoodgovornosti – kazali su iz Agencije.

Oni podsjećaju da je za putnička motorna vozila trenutno na snazi najniža osigurana suma od 550.000 eura za slučaj smrti, tjelesne povrede i oštećenja zdravlja, odnosno 300.000 za štetu zbog uništenja ili oštećenja stvari.

– Izmjenama se predviđa povećanje osigurane sume na najmanje 6.070.000 eura u slučaju štete zbog smrti, tjelesne povrede i oštećenja zdravlja do iznosa po štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica, odnosno na najmanje 1.220.000 eura u slučaju uništenja ili oštećenja stvari – precizirali su iz Agencije.

Pojašnjavaju da se prelaznim odredbama zakona predviđa da ovi iznosi na snagu stupe danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

– Do tada se važeća osigurana suma može povećavati odlukama Vlade, na prijedlog Agencije za nadzor osiguranja – pojasnili su.

Izmjenama je predviđeno proširenje teritorijalnog pokrića polise osiguranja od autoodgovornosti koje bi takođe trebalo da bude na snazi danom pristupanja Crne Gore EU.

– Tada će domaća polisa osiguranja važiti na teritoriji država koje su članice Evropske unije, kao i Lihtenštajna, Norveške i Islanda. Obaveza posjedovanja zelene karte ili graničnog osiguranja u tom slučaju neće važiti. Istovremeno, građani država koji u Crnu Goru ulaze sa zaključenim graničnim osiguranjem, sa tom polisom graničnog osiguranja slobodno putuju u ostale države članice EU – ističu iz Agencije.

Na pitanje da li će ove izmjene poskupiti osiguranje, odnosno polisu u Agenciji su Pobjedi kazali da precizne informacije ne mogu da daju.

– Precizne informacije nije moguće dati s obzirom da na konačnu cijenu polise osiguranja od autoodgovornosti utiču brojni faktori. Primjera radi, u periodu od 2013. do 2016. postupno su povećavane osigurane sume u visini od 150.000 eura godišnje, uveden je i bonus-malus sistem, a u praksi (mimo postojeće analize koja je ukazivala na mogućnost blagog rasta), došlo je do pada premije. U sadašnjoj situaciji, na visinu premije uticaće i potpuno deregulisan sistem formiranja premija, koji je u praksi više zemalja iz okruženja u momentu pristupanja EU doveo do značajnog pada premija osiguranja – pojašnjavaju oni.

_______________________________________________________________________________

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top