Izdata građevinska dozvola Terni: Zeleno svjetlo za postavljanje kabla u našem podmorju | Ekonomist

Izdata građevinska dozvola Terni: Zeleno svjetlo za postavljanje kabla u našem podmorju

Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je građevinsku dozvolu kompaniji Terna Crna Gora za postavljanje podmorskog energetskog kabla Italija-Crna Gora, kroz crnogorsku teritoriju.

Građevinska dozvola se izdaje za postavljanje 500 kV HVDC podmorsko/podzemnog kabla za prenos električne energije, dionica kroz Crnu Goru u okviru Detaljnog prostornog plana (DPP) za koridor dalekovoda 400 kV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabl, 500 kV, sa optičkim kablom Italija Crna Gora“, navodi se u rješenju Ministarstva prenosi Pobjeda.

Trasa kabla počinje od ulaska u teritorijalne vode Crne Gore i završava se priključenjem na konvertorsku stanicu u Lastvi Grbaljskoj.

Polovi podmorskog kabla se polažu na morsko dno u okviru teritorijalnih voda Crne Gore. Izlaz kabla na kopno je predviđen na sjevernoj zoni rta Ponta u blizini plaže Jaz“, piše u rješenju.

Dodaje se da će podmorski kablovi prelaziti obalu tako što se provlače kroz prethodno položene HDPE cijevi. Ulazna tačka te cijevi u more je na dubini mora od deset metara, a izlaz na kopno je u okviru spojne komore more/kopno gdje će se podmorski kablovi povezati sa kopnenim kablovima.

Dva pola podzemnog kabla se polažu u odvojene rovove i duž jedne strane brda vode se u pravcu magistralnog puta Budva-Kotor. Nakon prolaska ispod magistralnog puta, kablovska trasa se usmjerava prema lokaciji Blato u Lastvi Grbaljskoj gdje je predviđena lokacija konvertorske stanice u kojoj se kablovi priključuju na postrojenje precizira se u rješenju Ministarstva. Istovremeno i paralelno sa energetskim položiće se optički kabl za telekomunikacione veze.

Investitoru prestaje pravo građenja, ukoliko ne započne građenje objekta u roku od dvije godine“, ostiče se u rješenju.

Terna je građevinsku dozvolu od Ministarstva održivog razvoja zatražila 22. juna ove godine.

Obaveza Crnogorskog elektroprenosnog sistema, u kojem je Terna Crna Gora vlasnik 22 odsto kapitala, je da izgradi 400 kV dalekovod Lastva Čevo Pljevlja, uključujući i trafostanicu Lastva.

Ugovor o povezivanju Italije i Crne Gore energetskim kablom potpisan je sredinom no vembra 2010. godine. Vrijednost projekta iznosi oko milijardu eura, s tim što Crna Gora učestvuje sa 100 miliona eura.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top