Iz CBCG savjetuju oprez korisnicima kredita | Ekonomist

Iz CBCG savjetuju oprez korisnicima kredita

Korisnici blizu 478 miliona eura kredita koji su vezani za euribor i libor, koji je sada negativan, trebalo bi da se pripreme za narednu i 2019. godinu kada se može očekivati blagi rast tih referentnih kamatnih stopa, saopštili su predstavnici Centralne banke (CBCG).

“U ovoj godini se ne očekuje rast tih referentnih kamatnih stopa. Nijedna prognoza, međutim, ne ukazuje ni da bi u naredne tri godine moglo doći do dramatičnog, već blagog rasta te kamatne stope. Ipak, kada su u pitanju dugoročni krediti, tu je neizvjesnost znatno veća i, samim tim, rizik od promjene kamatne stope može biti značajan”, kazali su Pobjedi iz CBCG.

Oni su dodali da se od 477,98 hiljada eura kredita koji su vezani za euraibor i libor, 256,53 hiljade odnosi na građane, a ostatak na preduzeća.

“Najveći dio tih kredita, ili blizu 315 miliona, vezan je za euraibor. S obzirom da se radi o dvije trećine kredita vezanih za euraibor, za nas je značajnije kretanje te kamatne stope. Značajnije promjene vrijednosti euraibora ne očekuju se tokom ove godine i sve prognoze ukazuju da će imati negativnu vrijednost”, rekli su predstavnici CBCG.

Oni su naveli da se u sljedećoj godini može očekivati blagi rast euraibora, ali da se ne može sa sigurnošću znati da li će ostati u negativnoj zoni ili će biti blago pozitivan.

Iz CBCG su saopštili da je već od 2019. realno očekivati da euraibor uđe u pozitivnu zonu i da nastavi sa tendencijom pozitivnog rasta i u 2020.

“Varijabilna kamatna stopa uvijek nosi određenu dozu rizika. Sa druge strane, kamatne stope koje imaju varijabilnu komponentu su, po pravilu, niže od fiksnih. Stoga, prilikom izbora kredita, treba najprije uporediti razliku u visini fiksnih i varijabilnih kamatnih stopa i uzeti u obzir očekivano kretanje referentnih za period otplate”, savjetuju iz CBCG.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top