Iz budžeta za Skupštinu Crne Gore preko devet miliona eura | Ekonomist

Iz budžeta za Skupštinu Crne Gore preko devet miliona eura

Predlogom budžeta za narednu godinu planirano je da Skupština Crne Gore dobije 9.030.907,90 eura iz državne kase.

Za službena putovanja poslanika opredijeljeno je 450.000 eura za sljedeću godinu

Od toga će za Program unaprjeđenja zakonodavne strukture biti izdvojeno 4.244.586 eura, dok će za skupštinsku administraciju biti opredijeljeno 4.647.821 euro, piše Pobjeda. To je manje u odnosu na budžet za 2018. godinu, kada je najvišem zakonodavnom domu bilo opredijeljeno 9.178.757 eura.

Na bruto zarade i doprinose za poslanike u 2018. godini izdvojiće se 3.062.086,32 eura, što je takođe manje u odnosu na ovu godinu u kojoj je bilo opredijeljeno 3.087.086 eura. Novim budžetom predviđeno je da poslanicima u narednoj godini bude isplaćeno 1.799.275,37 eura za neto zarade. Za službena putovanja poslanika opredijeljeno je 450.000 eura za sljedeću godinu, što je 50.000 eura manje nego ove godine.

Značajna izdvajanja predviđena su i za stavku konsultantske usluge, projekti i studije i to 420.000 eura. To se odnosi na naknade sekretarima i savjetnicima u klubovima poslanika, kao za i angažovanje eksperata.

Za naknade za stanovanje i odvojeni život predviđeno je 20.000 eura, a za gorivo 38.000 eura.

Za funkcionisanje skupštinske administracije biće izdvojeno 4.647.821,58 eura, od čega će na bruto plate i doprinose službenika otići 3.109.870,58 eura, a na službena putovanja 60.000 eura.

Od skupštinskog budžeta, 100.000 eura biće izdvojeno za objavljivanje nedjeljnika na albanskom jeziku Koha Javore. Za rad Cetinjskog parlamentarnog foruma planirano je 38.500 eura, od čega najviše za službena putovanja 13.000 eura.

Za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru Skupština će kroz Program unapređenja zakonodavne infrastrukture i administracije izdvojiti 150.000 eura.

Za instituciju predsjednika Crne Gore opredijeljeno je 1.009.683,40 eura, što je nešto više nego ove godine kada je izdvojeno 839.387 eura. Za bruto plate i doprinose zaposlenih kod predsjednika planirano je 587.290.79 eura, odnosno 352.000 za neto zarade. Planirano je da se za službena putovanja izdvoji 101.500,20, a za gorivo 20.757,50 eura.

_________________________________________________________________

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top