Italijani dobili prvu tranšu za EPCG | Ekonomist

Italijani dobili prvu tranšu za EPCG

Vlada Crne Gore uplatila je danas italijanskoj kompaniji A2A prvu tranšu od 68,9 miliona eura i na taj način otkupila 17.252.885 akcija u Elektroprivredi Crne Gore (EPCG).

Time država sa 57,01 odsto vlasništva u EPCG dolazi na 70,16 odsto i praktično vraća svoj vlasnički udio u kompaniji na nivo prije djelimične privatizacije i dokapitalizacije iz 2009. godine, saopšteno je iz Ministarsva finansija.

Nakon što je Ministarstvo ekonomije poslalo nalog, Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o rebalansu budžeta, danas izvršilo uplatu prve tranše, za koju je rok, shodno Ugovoru o izvršenju Put opcije, bio 16. maj.

“Osnovnom varijantom Ugovora predviđeno je da drugo sticanje akcija od strane Države bude obavljeno u maju 2019. godine za iznos od 39,9 miliona eura za 8.826.438 akcija. Preostale akcije, kroz dvije tranše u julu 2018. i julu 2019. godine steći će sama EPCG kroz mehanizam sticanja sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima”, saopšteno je Ministarstva finansija.

Ukupan iznos za koji će država otkupiti akcije od italijanske kompanije A2A diskontovan je sa 250 miliona eura na 230,6 miliona eura, po diskontnoj stopi koja odgovara parametrima zaduženja države sa odgovarajućim rokom dospijeća.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top