Iskoristiti potencijale Luke Bar | Ekonomist

Iskoristiti potencijale Luke Bar

Luka Bar je jedna uspješna priča čije je kapacitete potrebno adekvatno valorizovati, ocijenjeno je na sjednici Odbora saobraćaja Privredne komore Crne Gore, održane 30. oktobra 2017. godine, na kojoj je raspravljano o razvojnim potencijalima ove kompanije.

Domaće kompanije su pozvane da posluju sa Lukom Bar, koriste njene usluge koje su po kvalitetu uporedive sa konkurencijom, što bi doprinijelo razvoju saobraćajnog sistema, ali i cjelokupne privrede naše zemlje.

Odbor je razmotrio i Izmjene i dopune Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu, te Informaciju o formiranju Centra za edukaciju u drumskom saobraćaju u Privrednoj komori Crne Gore.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora dr Deda Đelović, a u njenom radu su pored članova učestovali direktor direktorata za drumski saobraćaj Dalibor Milošević, izvršni direktor Luke Bar Zarija Franović sa saradnicima Sanjom Martinić i Ljubom Đukanovićem.

Luka zavređuje podršku

Izvršni direktor Luke Bar mr Zarija Franović rekao je da ova kompanija želi da unaprijedi poslovanje, pokrene nove investicije, valorizuje brojne neiskorišćene potencijale i kroz proširenje posla pruži mogućnost zapošljavanja mladih.

Prema njegovim riječima, intenziviraju aktivnosti u cilju valorizacije nedovoljno iskorišćenih potencijala, poput objekta hladnjače, silosa za žitarice, slobodnih lokacija unutar i van slobodne zone.

– Uvjeren sam da ćemo kvalitetnom poslovnom saradnjom, prije svega sa kompanijama iz Crne Gore, postići povećanje stepena iskorišćenosti lučkih resursa. Imamo i ambiciozan plan razvoja, gdje su ciljevi: izgradnja novih terminala, zatim objekata infrastrukture odnosno suprastrukture, te produženje postojećih operativnih obala – rekao je Franović, dodajući da samo saradnjom sa domaćim kompanijama Luka Bar može dostići rekordne rezultate koje je ostvarivala kao jedinstveno preduzeće 1987. godine.

On je istakao čvrstu opredijeljenost da se sa potencijalnim partnerima kroz najkraću moguću proceduru i bez biznis barijera usaglase sve elemente poslovne saradnje.

– Luka Bar je crnogorski brend i najveći potencijal u našoj zemlji koja zaslužuje podršku svih privrednika sa ovog prostora i koja neće izostati – naglasio je Franović.

Sanja Martinić i Ljubo Đukanović prezentovali su razvojne potencijale Luke Bar. Među postojećim objektima koji se mogu bolje valorizovati su pomenuli silos za žitarice kapaciteta 30.000 tona, hladnjaču, hotel „Sidro“, kao i terminale za suve rasute, tečne terete, te putnički i ro-ro.

Proširenjem obale na putničkom terminalu za 432,85 metara eliminisala bi se ograničenja vezana za nisku dubinu na postojećim operativnim vezovima. Realizacija projekta bi omogućila prihvatanje srednjih i velikih kruzera, putnika i RO-Pax brodova, navodi se između ostalog u prezentaciji.

– Za početak bih bio zadovoljan da nam dođe svega 20 kruzera sa 40.000 turista, koliko Bar ima stanovnika, i da od toga uzmemo taksu. A imajte u vidu da u Luku Kotor dođe oko 500 kruzera – rekao je izvršni direktor kompanije Franović.

Prema njegovim riječima, prioriteri Luke Bar su da vrati klijente iz Srbije, Makedonije, Albanije i Kosova, čemu će doprinijeti završetak auto-puta Bar Boljare i rekonstrukcija željeznice. Luka je već na dobrom putu o čemu govore rezutati za ovu godinu. Naime, Luka je tokom devet mjeseci 2017. imala 217.000 tona veći pretovar nego cijele prethodne godine.

Nebojša Dožić iz kompanije Uniprom afirmativno je govorio o saradnji sa Lukom Bar i kazao da su dvije njihove kompanije preko nje prevezle 750.000 tona tereta, a da se do kraja godine očekuje da će preći i milion, od čega najviše boksita.

– Smatramo da će saradnja sa Lukom Bar biti sve bolja. Spremni smo da napravimo nove, zajedničke investicije sa ovom lukomi imamo u planu višemilionske projekte  – naveo je Dožić.

Nela Vitić iz Ocean Montenegro smatra da ne treba izostaviti bitnu ulogu barske kao tranzitne luke za robu ka Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, te da treba realizovati planove koji su na tom fonu.

Izmjene Zakona

Govoreći o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu, predstavnik resornog ministarstva Dalibor Milošević je kazao da je riječ o usklađivanju legislative sa direktivama EU koje su donijete nakon usvajanja ovog akta. Takođe, prema njegovim riječima, otklonjeni su pojedini propusti koji su registovani u praksi.

Jovan Kaluđerović iz Zrnožita je upitao da li je ostvarljivo da prevoznici dobiju mogućnost da se vrijeme izlaska iz Crne Gore sa 24 sata produži na 48, dok je Milo Paunović iz Barske plovidbe ukazao da član 5 ovog akta koji propisuje potpisane i pečatirane potvrde za prevoznike treba usaglasiti sa Zakonom o privrednim društvima koji više ne predviđa upotrebu pečata. Veselin Salamadija iz Autoboke smatra da ovim aktom domaći prevoznici bivaju diskriminisani u odnosu na strane jer ime se traži posjedovanje više potvrda.

Centar za edukaciju

Sekretar Odbora Zoran Nikolić informisao je članove da je odlukom Upravnog odbora Privredne komore osnovan Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju. Baviće se obukama iz oblasti drumskog prevoza, organizovanjem ispita iz ove oblasti, izdavanjem isprava o sprovedenim obukama i položenim ispitima, vođenjem baze podataka o tome, organizovanjem konferencija i stručnih skupova, te edukacijom.

– Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju je predviđeno da obuku vozača i menadžera u ovoj oblasti sprovodi Privredna komora. Kao što znate, Služba saobraćaja Privredne komore već ima javna ovlašćenja za izdavanje TIR karneta i usklađivanje redova vožnje u međunarodnom i međumjesnom prevozu. Riječ je o veoma značajnim poslovima koje po ocjenama, Ministarstva saobraćaja i pomorstva ali i korisnika, obavljamo na veoma dobar i profesionalan način. U skladu sa tim, iz Ministarstva su nam se kao pouzdanom partneru obratili zahtjevom da razmotrimo mogućnost da Privredna komora u cjelosti preuzme poslove profesionalne obuke vozača i menadžera u drumskom prevozu, uz obaveznu akreditaciju kod ovlašćene međunarodne organizacije iz ove oblasti – rekao je Nikolić.

On je kazao da sprovođenje obuke vozača i menadžera proizilazi iz evropske legislative. Realizacijom ove obaveze Crna Gora bi zadržala mogućnost korišćenja kvote CEMT dozvola na dosadašnjem novou.

– Osnivanjem i funkcionisanjem Centra pruža se mogućnost transportnim preduzećima da se na vrijeme informišu i edukuju, uz praćenje svih inovacija koje donosi evropsko zakonodavstvo. Centar će na ovaj način značajno doprinijeti uspješnijem radu naših transportnih preduzeća u međunarodnom prevozu, uz uštedu troškova za edukacije i plaćanja eventualnih kazni zbog nepoznavanja propisa – rekao je Nikolić.

On je najavio da će pozivi privrednicima da koriste usluge Centra uslijediti ubrzo nakon njegove akreditacije.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top