‘The ImPact’ – privatni kapital u službi opšteg dobra

Neke od najbogatijih porodica svijeta potpisale su sporazum: investiraće dio svog enormnog bogatstva tako da poboljšaju živote drugih, navodi CNN Money.

Grupa koja sebe naziva ‘The ImPact’ je zamisao Džastina Rokfelera (praunuk Džona D. Rokfelera) i  Džoša Koena, a pridružili su joj se mnogi pojedinci porijeklom iz najbogatijih porodica svijeta.

Ideja je slična inicijativi ‘The Giving Pledge’ koju su osmislili Bil Gejts i Voren Bafet, a koja od potpisnika zahtijeva da poklone najmanje pola svog bogatstva. Razlika je u tome što ‘The ImPact’ podrazumijeva dalje investiranje.

“Sama filantropija nije dovoljna da riješi probleme sa kojima se suočava svijet”, izjavila je izvršna direktorka Abigejl Nobl. “Moramo koristiti prednosti biznisa i tržišta kapitala.”

Nobl je rekla da se fokusira na rad sa “globalno najuticajnijim porodicama”, a posebno mlađim članovima ovih porodica koji žele da daju doprinos filantropskim idejama svojih predaka.

ImPact je izgradio globalnu mrežu od 125 članova od svog osnivanja 2015. godine, a nedavno ima i potpisnike iz Brazila i Južne Koreje.

Sporazum je “moralna obaveza”, ali ne i pravno obavezujući dokument. Nema propisanog minimalnog nivoa ulaganja, a ImPact nije otkrio koliko je ukupno investirano od osnivanja.

Član se postaje samo po pozivu, i Nobl ističe da je prosječno bogatstvo porodica članova oko 700 miliona dolara.

ImPact prati finansijske performanse i društveni uticaj investicija svojih članova i dijeli informacije sa mrežom. “Porodice imaju mogućnost da upoređuju svoj portfolio sa portfoliom drugih porodica, i na taj način uče i donose odluke kako da efikasno i na vrijeme utiču na svoje investicije”, rekla je Nobl.

Džin Kejs podržava ImPact kroz fondaciju ‘Case Foundation’, koju su ona i njen suprug Stiv Kejs, su-osnivač AOL-a, ustanovili 1997. godine

“Ova ideja udruživanja snaga sa drugim članovima, i zajedničkog rada, čak i ako ne investirate u iste oblasti, ima izuzetnu moć”, rekla je Kejs.

Ona je istakla da mlađi članovi bogatih porodica odstupaju od tradicionalnih metoda investiranja. “Oni odbacuju stari način poslovanja, koji posmatra samo finansijski povrat, i vide skroz drugačiji put razvoja kapitalizma, gdje se privatni kapital koristi za opšte dobro”, rekla je Kejs.

Procenat pojedinaca izuzetno visokih primanja koji investiraju na ovaj način ili su zainteresovani za ovaj tip investicija porastao je sa 32% u 2015. godini na 45% u 2017. godini, prema istraživanju američkog Trusta-a, tijela za upravljanje imovinom unutar Bank of America (BAC).

“U ovom trenutku, uticaj na životnu sredinu i posljedice po društvo se na nivou izuzetka uzimaju u obzir u procesu donošenja odluke o investiranju, a mi želimo da to bude norma”, rekla je Nobl. “I kroz malu grupu uticajnih pojedinaca, to možemo da promijenimo.”


 

Izvor: CNN Money

Komentariši

Top