I dijamanti gube cijenu | Ekonomist

I dijamanti gube cijenu

Prosječna cijena uvoza dijamanata u Belgiju, najveći svjetski centar za trgovinu dragim kamenjem, u julu ove godine bila je 150 dolara za karat.

To je sedam odsto manje nego u julu 2014. godine, pokazuju podaci Antverpenskog svjetskog centra za dijamante (AWDC).

U julu ove godine u Belgiju je uvezeno 5,19 miliona karata dijamanata, u vrijednosti 779 miliona dolara. Obim uvoza je smanjen 31 odsto u odnosu na jun, a vrijednost 27 odsto, prenio je Finmarket.ru.

U belgijskom Antverpenu se nalazi najveća svjetska berza dijamanata. Značajan broj trgovaca sirovim dijamantima koje kupuju od proizvodjača prvo dolaze u Belgiju, a odatle se distribuiraju na obradu.

Zbog toga se sa izvjesnom vjerovatnoćom može reći da cijena uvoza dijamanata u Belgiju odražava cijenu proizvođača, a cijena izvoza odražava cijenu sekundarnog tržišta po kojoj sirovina ide na obradu.

Prosječna cijena izvoza dijamanata iz Belgije bila je u julu ove godine 145,3 dolara za karat, što je 18 odsto više od junskog nivoa. U poređenju s julom 2014, kada je cijena izvoza bila 148,2 dolara za karat, taj pokazatelj je smanjen dva odsto.

U julu ove godine izvoz dijamanata iz Belgije u fizičkom obimu smanjen je 24 odsto u odnosu na juni, na 9,29 miliona karata. Pri tome, izraženo u novcu, izvoz je smanjen 10 odsto, na 1,025 milijardi dolara. Na godišnjem nivou vrijednost izvoza dijamanata smanjena je 43 odsto, a obim 42 odsto.

 

Izvor: Tanjug

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top