HTP Ulcinjska rivijera u gubitku 238 hiljada eura

Hotelsko-turističko preduzeće (HTP) Ulcinjska rivijera završilo je prvi kvartal sa neto gubitkom od 238,6 hiljada eura, što je oko 11 odsto manje u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, prihodi kompanije na kraju marta iznosili su 36,5 hiljada eura i bili su 5,6 puta veći nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi su u odnosu na uporedni period bili 7,5 odsto manji na 246,11 hiljada eura.

Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 153,36 hiljada eura.

Na troškove materijala odnosi se 13,53 hiljade eura, a amortizaciju i rezervisanja 42,17 hiljada eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su oko 37,05 hiljada eura.

Ukupna aktiva Ulcinjske rivijere na kraju marta iznosila je 108,3 miliona EUR, što je neznatno manje nego u uporednom periodu.

Neraspoređena dobit je iznosila 163,38 hiljada eura, akumulirani gubitak 1,23 miilona EUR, dugoročna rezervisanja i obaveze 2,84 miliona eura, a kratkoročna 852,86 hiljada eura.

Odložene poreske obaveze iznose 614,51 hiljadu eura.

Najveći udio u Ulcinjskoj rivijeri, prema podacima Centralne depozitarne agencije (CDA), ima Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), 25,3 odsto. Fond za obeštećenje raspolaže sa 12,01 odsto akcija kompanije, Vladi pripada 10,14 odsto, Zavodu za zapošljavanje 8,43 odsto, a Investiciono-razvojnom fondu 7,65 odsto.

Fond Trend ima 4,24 odsto udjela u Ulcinjskoj rivijeri, dok su iza EK i CK zbirnih kastodi računa sakriveni vlasnici 2,84 odsto i 2,48 odsto akcija. Atlas Mont ima 1,65 odsto dionica, a bjelopoljski Unipred 1,14 odsto.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top