Guverner CBCG Radoje Žugić u Moksvi | Ekonomist

Guverner CBCG Radoje Žugić u Moksvi

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić učestvuje na sastanku Kluba guvernera zemalja centralne Azije, crnomorske regije i Balkana, koji se, u organizaciji Banke Rusije, održava u Moskvi, od 28. septembra do 1. oktobra, saopšteno je iz CBCG.

Na današnjem sastanku diskutovano je o pitanjima od opšteg interesa za regionalni i globalni ekonomski i finansijski razvoj, kao i o aktivnostima centralnih banaka i aktuelnoj ekonomskoj situaciji u zemljama članicama Kluba. Guverneri su razgovarali i o razvoju i značaju najnovijih tehnologija na finansijskom tržištu, kao i o monetarnoj politici Evropske centralne banke i njenom uticaju na ekonomije zemalja članica Kluba.

Guverner Žugić se, u svom izlaganju, osvrnuo na mjere tzv. kvantitativnog popuštanja koje je, sa ciljem sprečavanja deflatornih tendencija i oživljavanja ekonomske aktivnosti u eurozoni, uvela Evropska centralna banka (ECB) u 2015. godini. Povećana likvidnost i pad kamatnih stopa na evropskom tržištu uticali su na profitabilnost bankarskog sektora u Crnoj Gori i cijenu zaduživanja Države.

Sa druge strane, pomenute mjere ECB-a posredno su uticale na intenziviranje rasta u Crnoj Gori.

“Više stope rasta u evropskim zemljama uslovile su povećanu tražnju, posebno u sektorima turizma i transporta, u kojima je Crna Gora zabilježila značajan rast”, naveo je Žugić.

Centralna banka Crne Gore članica je Kluba guvernera centralnih banaka regiona Crnog mora, Balkana i Centralne Azije, od 2005. godine. Članstvo u ovoj prestižnoj organizaciji omogućava Banci dalje jačanje regionalne saradnje u monetarnoj, finansijskoj i bankarskoj oblasti i uspostavljanje bližih odnosa sa centralnim bankama iz regiona, navodi se u saopštenju.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top