Gubitak Montenegro Airlinesa povećan na 64,4 miliona | Ekonomist

Gubitak Montenegro Airlinesa povećan na 64,4 miliona

Montenegro Airlines (MA) završio je treći kvartal sa 3,95 miliona eura minusa, čime je gubitak nacionalne aviokompanije na kraju septembra dostigao 64,4 miliona eura. Gubitak od 3,95 miliona za devet mjeseci poslovanja u 2016. godini manji je nego u istom periodu 2015. za 220 hiljada eura, pokazuju podaci iz izvještaja o poslovanju preduzeća. MA je po prvi put Komisiji za hartije od vrijednosti (KHOV) dostavila kvartalni izvještaj o poslovanju. Do sada su samo dostavljali godišnje izvještaje, i to od 2008. godine.

Loše poslovanje i problemi u MA bili su u fokusu rada nove vlade, pa je prošle sedmice promijenjen kompletan odbor direktora. Posle tri i po godine otišla je Daliborka Pejović, a na mjestu predsjednika borda će je najvjerovatnije zamijeniti Nikola Vukićević, pomoćnik ministra finansija zadužen za budžet. Novi odbor još nije održao konstitutivnu sjednicu i Vukićevića definitivno imenovao za predsjednika tog
tijela.

Za devet mjeseci prošle godine MA je imao 47,9 miliona eura poslovnih prihoda, što je za 1,8 miliona manje nego u uporednom periodu. Poslovni rashodi su iznosili 50,6 miliona i oni su bili manji za 1,9 miliona. Na zarade, naknade zarade i ostale lične rashode je potrošeno 6,55 miliona, što je za 100 hiljada više nego u 2015. godini.

Na kraju septembra stalna imovina društva je iznosila 40,4 miliona eura, što je skoro četiri miliona manje nego u uporednom periodu. Ukupna aktiva je bila 54,7 miliona, što je 6,3 miliona manje, dok je ukupan gubitak na 30. septembar iznosio 64,4 miliona. To je za 10 miliona više nego na kraju septembra 2015. godine, a za četiri miliona više nego na kraju 2015. Prema podacima iz revizorskog izvještaja, na kraju 2015. godine gubitak MA je iznosio 60,4 miliona eura.

Dugoročna rezervisanja i obaveze su na kraju septembra iznosili 23,9 miliona i manji su u odnosu na uporedni period za 3,7 miliona, dok su kratkoročne obaveze i rezervisanja iznosili 58,9 miliona, što je za 3,9 miliona eura više nego u istom periodu lani.

Kratkoročne obaveze na kraju trećeg tromjesečja su iznosile 58,96 miliona i bile su za 45 miliona, odnosno skoro četiri puta veće od obrtnih sredstava.

Skoro stoprocentni vlasnik MA je država. To preduzeće je u 2014. i 2015. godini zabilježilo gubitak u poslovanju od ukupno 20 miliona, plus za devet mjeseci još četiri miliona, ukupno 24 miliona, što je skoro trećina ukupnog duga preduzeća od osnivanja.

Vlada dvije godine pokušava da proda paket akcija MA, ali zbog ogromnih gubitaka do sada nijesu nalazili partnera.

Problemi u MA eskalirali su u januaru, kada su prvo kasnili avioni nekoliko sati zbog tihog štrajka kopilota, a kasnije i kada je grom udario u avion i oštetio ga, pa je nekoliko letova bilo otkazano. Plate u MA su kasnile i do

tri mjeseca, zbog čega su i piloti prijetili štrajkom. Njima su, međutim, zarade izmirili, za razliku od kopilota na koje su zaboravili, pa su kopiloti javili da su bolesni, zbog čega su avioni kasnili i do sedam sati.

Konstitutivna sjednica naredne sedmice

Konstitutivna sjednica na kojoj će se izabrati predsjednik odbora direktora održaće se naredne sedmice, najvjerovatnije u ponedeljak.

Za nove članove borda akcionari su prošlog utorka izabrali ekonomistu Nikolu Vukićevića, tri inženjera mašinstva Milicu Abramović, Dragana Popovića i Dženana Demića i pravnika Miroslava Bjelicu. Oni su u odboru zamijenili Daliborku Pejović, Miodraga Koljevića, Iva Đokovića, Nusreta Eća i Milana Avramovića.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top