Gubici u crnogorskim preduzećima | Ekonomist

Gubici u crnogorskim preduzećima

Crnogorska preduzeća su, prema podacima Centralne banke (CBCG) u 2013. ostvarila gubitak od 137,43 miliona eura, što je 66 odsto više nego 2012.

CBCG, nastavljajući sa projektom makroagregiranja godišnjih finansijskih iskaza privrednih društava (GFI), obradila je bilansne podatke iz oko 18,69 hiljada izvještaja za 2013.

„S obzirom na to da je ukupan broj preuzetih GFI od Poreske uprave, kao i ranijih godina, manji u odnosu na ukupan broj registrovanih privrednih subjekata, to se agregatni podaci i pokazatelji dobijeni obradom GFI za 2013. moraju i dalje smatrati uslovno reprezentativnim za crnogorsku ekonomiju“, navodi se u Godišnjem izvještaju o radu CBCG, u koji je agencija Mina biznis imala uvid.

Ukupni prihodi crnogorskih preduzeća iznosili su u 2013. 6,72 milijarde eura, odnosno 5,8 odsto više nego u 2012, dok su ukupni rashodi povćani 6,6 odsto na 6,83 milijarde eura.

Na rast ukupnih prihoda opredjeljujuće je uticalo njihovo povećanje u sektorima trgovina na veliko i malo, prerađivačka industrija, saobraćaj i skladištenje, snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, usluge smještaja i ishrane. U tim sektorima je ostvareno oko 69 odsto ukupnih prihoda.

Smanjenje ukupnih prihoda zabilježeno je u građevinarstvu, snabdijevanju vodom, upravljanju otpadnim vodama, kontrolisanju procesa uklanjanja otpada i sličnim aktivnostima, stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima, informisanju i komunikacijama, finansijskoj i djelatnosti osiguranja.

Ukupni poslovni prihodi crnogorske privrede iznosili su u 2013. 6,49 milijardi eura, što je 5,3 odsto više u odnosu na 2012.

Poslovni rashodi su iznosili 6,28 milijardi eura, odnosno 4,4 odsto više nego u 2012.

Poslovni rezultat je bio pozitivan i iznosio je 210,99 miliona eura, što je 44,1 odsto više u odnosu na 2012.

Finansijski i ostali prihodi su iznosili 225,36 miliona eura, a finansijski i ostali rashodi 545,06 miliona eura, pa je rezultat finansijskih i ostalih aktivnosti bio negativan i iznosio je 319,7 miliona eura.

Ostale stavke rezultata poslovanja crnogorske privrede (povezane sa kapitalom) u 2013. bile su negativne.

„Gubitak je nastao kao posljedica promjena revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju, a koje su iznosile 1,08 miliona eura, dok su u 2012. bile pozitivne i iznosile 9,50 miliona eura“, navodi se u izvještaju.

Sektorska analiza pokazuje da je pozitivan neto rezultat ostvaren kod osam od ukupno 21 sektora.

Pozitivan rezultat bilježe sektori informisanje i komunikacije, snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i vađenje ruda i kamena, koji su u prethodnoj godini ostvarili gubitak.

Takođe, pozitivan neto rezultat ostvarili su i sektori trgovina na veliko i malo i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Preostali sektori bilježe negativan neto rezultat, odnosno gubitak.

Najveći gubici i njihovo povećanje zabilježeni su kod sektora usluge smještaja i ishrane – 81,6 miliona eura ili tri puta više u odnosu na 2012.

Poslovanje nekretninama bilježi gubitak od 56,05 miliona eura, građevinarstvo 29,62 miliona, prerađivačka industrija 29,06 miliona, snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada 6,06 miliona eura.

Značajno smanjenje gubitka zabilježeno je u sektorima saobraćaja i skladištenja i stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Ostvareni rezultati poslovanja privrednih subjekata u 2013, analizirani sa teritorijalnog aspekta, pokazuju da su preduzeća iz četiri opštine zabilježila pozitivan neto rezultat – iz Nikšića 23,26 miliona eura, Danilovgrada 10,14 miliona, sa Žabljak 670 hiljada i Bijelo Polje 130 hiljada eura.

Preduzeća iz Podgorice bilježe gubitak od 2,33 miliona eura, što je 58,8 odsto manje u odnosu na 2012.

Najveći gubitak u poslovanju privrede, u 2013. godini, zabilježen je u Opštini Budva 96,9 miliona eura, što je preko tri puta više nego u 2012.

Značajne gubitke u poslovanju privrede bilježe i opštine Pljevlja 17,57 miliona eura, Tivat 14,3 miliona, Herceg Novi 13,29 miliona, Bar 7,6 miliona i Kotor 7,74 miliona eura.

 

Izvor: Mina Business

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top