Gradi se trafostanica u Ulcinju | Ekonomist

Gradi se trafostanica u Ulcinju

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je počeo sa radovima na izgradnji trafostanice 35/10kV “Novi Ulcinj” čija ukupna vrijednost, uključujući i cijenu gradnje tri 35kV i sedam 10kV kablovskih vodova, iznosi oko dva miliona eura.

Taj infrastrukturni objekat je važan, posebno imajući u vidu višegodišnji trend povećanja potrošača i potrošnje električne energije na području ulcinjske opštine, naročito tokom turističke sezone.

“Gradnjom ovog objekta direkno poboljšanje kvaliteta u napajanju električnom energijom može očekivati 3.073 potrošača sa područja: Pinješa, Nove Mahale, Metriza, Prisana, Starog Grada, kao i hoteli Albatros, Mediteran i Holegro. Takođe, bolje napajanje može očekivati i 5.527 potrošača sa područja užeg gradskog jezgra, usljed rasterećenja trafostanice 35/10kV ‘Grad’, koja godinama unazad tokom špica sezone radi u režimu preopterećenja. Realizacijom ovog projekta biće riješeno i ljetnje preopterećenje vazdušnog voda iz trafostanice 110/35kV ‘Kodre’ do trafostanice 35/10kV ‘Grad’, a koje je posljedica nekontrolisane gradnje objekata duž koridora pomenutog voda”, navodi se u saopštenju.

Naglašavaju da je taj objekat neophodan infrastrukturni preduslov, za dalju turističku valorizaciju opštine Ulcinj, odnosno za sada već izvjesno povećanje hotelskih kapaciteta. Takođe, kako navode, otvara se i mogućnost za razvoj 10kV mreže i priključenje novih individualnih i stambeno-poslovnih objekata.

“‘Novi Ulcinj’ će biti instalisane snage 2x8MVA, sa ukupno 5 ćelija 35kV, dok će razvodno postrojenje 10kV imati 13 ćelija od kojih će 8 biti izvodne. U TS će biti ugrađena najsavremenija mikroprocesorska integrisana zaštita i upravljanje. Upravljanje trafostanicom će biti lokalno dok će će se u perspektivi moći upravljati i daljinski iz dispečerskog centra”, kazali su iz CEDIS-a.

Izvođač radova je “Energomontaža” AD Beograd, a završetak radova planiran je za 31. decembar tekuće godine.

“Pored gradnje pomenutog objekta i pripadajuće mreže, tokom ove i naredne godine predviđeno je ulaganje od milion i 400 hiljada eura u izgradnju novih kablovskih vodova, kao i izgradnja novih TS 10/0,4kV u vrijednosti od 260 hiljada eura, te rekonstrukcija 22 postojeće, vrijedna oko 300 hiljada eura. Planirana je, takođe, rekonstrukcija 35/10kV trafostanica ‘Velika plaža 1’, ‘Velika plaža 2’ i ‘Grad’ u koju će biti uloženo oko 200 hiljada eura”.

Iz CEDIS-a navode da investicije na području opštine Ulcinj, ali i u ostalim crnogorskim opštinama, potvrđuju odlučnost te kompanije da djeluje u pravcu modernizacije i razvoja sistema za distribuciju električne energije, kako su kazali, u cilju pružanja što bolje usluge korisnicima.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top