Godišnjica EOS-a u Crnoj Gori : "Razumom i srcem u finansijama" | Ekonomist

Godišnjica EOS-a u Crnoj Gori : “Razumom i srcem u finansijama”

EOS-ova uspješna priča počinje 1974. godine u Njemačkoj, gdje su se razvili u lidera na tržištu. a onda nastavili da osnažuju svoju tržišnu poziciju. Uspješna priča se nastavlja i  u našoj zemlji, gdje EOS Crna Gora promoviše svoje internacionalno iskustvo, unapređuje svoje kapacitete i postaje dio jake internacionalne mreže.

Sjutra je dan kada kompanija slavi svoj rođendan u Crnoj Gori. Ono što sa  ponosom naglašavaju je da su nudili svojim klijentima individualna rješenja koja su im omogućila povratak likvidnosti. U proteksloj godini, glavni fokus je naime bio na upravljanju potraživanjima koji pokrivaju tri ključna segmenta poslovanja: povjereničku naplatu, otkup duga i autsorsing poslovnih procesa.

EOS Crna Gora, kao dio EOS grupe slijedi moto “EOS. Razumom i srcem u finansijama”. Sebe smatraju ekspertima u poslu koji u to uključuju svoju glavu i srce, a klijentima su i dokazali  da su kompanija na koju se može osloniti.

Kao jedan od lidera na tržištu koriste se metodama savremene analize, personalno skrojenim softverom i realističnim proračunima. Povezuju iskustvo sa inovacijama i konstantno unapređuju svoje servise. To je nešto, kako tvrde u kompaniji,       na šta se može računati – u bilo koje vrijeme.

Ono što je dovelo EOS do uspjeha u našoj zemlji su fokus i razumijevanje: fokus, jer rade sa odlučnošću, pouzdano izvršavajući svoje obaveze do uspješnog ishoda, i razumijevanje, jer su otvoreni za nesvakidašnje i različite pristupe, i ispunjavanje individualnih zahtjeva.

Malo crnogorsko tržište je bilo veoma izazovno u prethodnoj godini za ovu kompaniju. Pridržavali su se strogih principa da se prema klijentima, dužnicima, zaposlenima i partnerima odnose sa najvećim poštovanjem i uključivali se u pomiriteljski dijalog sa svim učesnicima. Ovi principi su im omogućili rast. Ono što ih naročito karakteriše je to da su uvijek težili da pronađu najbolje rješenje za sve učesnike. Sada, nakon godinu dana svog rada na crnogorskom tržištu, još više proširuju svoju mrežu klijenata i partnera, postajući sami povjerljiviji i pouzdaniji. Zato što se pridržavaju jasno definisanih vrijednosti, klijentima je uvijek lako da znaju sa kim imaju posla.

Nakon godinu dana od osnivanja, kompanija s ponosom objavljuje da je ispunila svoju godišnju misiju izgradivši efikasan tim koji opslužuje tržište sa najvećim uspjehom. Realizaciju svojih jednogodišnjih ciljeva i planova, EOS Crna Gora će proslaviti u srijedu 22. novembra, u hotelu “Hilton”, gdje će okupiti svoje partnere i klijente.

Ekonomist će nastaviti da prati njihov razvoj i u narednoj godini.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top