Globalni dug tri puta veći od svjetskog BDP | Ekonomist

Globalni dug tri puta veći od svjetskog BDP

Globalni dug u prošloj godini bio je više nego tri puta veći od svjetskog BDP i iznosio je ukupno 215.000 milijardi dolara, pokazuje istraživanje Instituta za međunarodne finansije (IIF).

Globalni dug u 2016. godini uvećan je za 7.600 milijardi dolara u odnosu na prethodnu godinu. Njegov udio u svjetskoj ekonomiji je iznosio 325 posto, u odnosu na 320 posto u 2015, utvrdili su u IIF.

Ističu „spektakularan rast“ duga u grupi privreda u nastajanju, na ukupno 55.000 milijardi dolara, što odgovara 215 posto njihovog BDP. Veći dio tog duga otpada na nefinansijske kompanije.

Na grupu razvijenih zemalja u prošloj godini otpada 160.000 milijardi dolara duga, odnosno 390 posto njihovog BDP. To znači da je dug bio gotovo četiri puta veći od ukupne vrijednosti privreda.

U IIF napominju da je država bila glavni motor povećanja duga u toj grupi zemalja za 32.000 milijardi dolara. Tako je dug američkog i britanskog javnog sektora više nego udvostručen u odnosu na 2006. godinu.

Naglašavaju takođe da je vrijednost javnog duga Japana i razvijenih evropskih ekonomija u dolarima uvećana oko 50 posto, utvrdili su u IIF.

U proteklih 10 godina globalni dug porastao je više od 70.000 milijardi dolara, zaključili su u institutu.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top