Glavni Grad se zadužuje osam i po miliona eura | Ekonomist

Glavni Grad se zadužuje osam i po miliona eura

Budžet Glavnog grada za narednu godinu planiran je na 65.337.050 eura što je za 4.609.270 eura više u odnosu na ovu godinu. Nacrt budžeta potpisuje Ivan Vuković, gradonačelnik Podgorice, i od juče je na petnaestodnevnoj javnoj raspravi.

Karakteristično je da se Glavni grad zadužuje 8,5 miliona eura za Jugozapadnu obilaznicu, a za bruto zarade zaposlenih daće 11 miliona eura. Gradsku kasu čine izvorni prihodi koji su planirani na 48.831.500 eura što je za 818.790 eura više u odnosu na ovu godinu. U ovu vrstu prihoda spadaju porezi koji su planirani na 30.290.000 eura što je za 1.570.000 više u odnosu na ovu godinu, prihod od taksi koji je planiran na 2.180.000.

Glavni grad je planirao da od naknada u narednoj godini prihoduje 13.560.000 eura što je za 660.000 eura manje nego u ovoj godini. Najznačajnija naknada je za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koja je planirana na 10.930.000 eura.

Ostali prihodi planirani su na 2.501.500 eura dok su doiacije projektovane na 300.000 eura. Izdaci su planirani na 61.372.050 eura što je za 4.294.270 eura više u odnosu na ovu godinu.

__________________________________________________________________________________________

Izvor: Dan

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top