Glavni grad mora da plati tri miliona KAP-u

Glavni grad Podgorica moraće da isplati 3.063.180 eura Kombinatu aluminijuma (KAP) u stečaju zbog eksproprijacije zemljišta kod Gintaša, odlučio je Privredni sud.

Riječ je o sporu pokrenutom zbog više katastarskih parcela, ukupne površine 5.374 kvadrata, čiji je suvlasnik KAP, a na kojima je Glavni grad, između ostalog, izgradio ulice, parkinge i zelene površine, zbog čega je stečajna uprava fabrike tužila Ministarstvo finansija i Opštinu Podgorica.

Presudom koju je u utorak donijela sutkinja Borjanka Zogović odbijen je zahtjev stečajne uprave da se Ministarstvo finansija, kao prvotuženi, solidarno obaveže i isplati Glavnom gradu 3.063.180 eura na ime naknade.

“Imajući u vidu da je tužilac dokazao da je bio korisnik eksproprijacije spornih nepokretnosti, da je lišen prava posjeda građevinskog zemljišta pretvaranjem u put i javne površine i da iste predstavljaju dobro u opštoj upotrebi, to je drugotuženi dužan da na ime naknade eksproprijisanog zemljišta privedenog namjeni isplati tužiocu iznos od 3.063.180 eura koji čini tržišnu vrijednost katastarskih parcela ukupne površine 5.734 kvadrata”, navodi se u presudi u koju su Dnevne novine imale uvid.

Sud je osnovanim ocijenio prigovor nedostatka pasivne legitimacije na strani Ministarstva finansija, koje je u katastar nepokretnosti upisano kao suvlasnik spornog zemljišta.

“Ulicama, prilaznim putevima, parking prostorima, skloništima, prolazima, trotoarima, zelenim površinama i igralištima, shodno citiranim zakonskim odredbama Zakona o državnoj imovini upravlja opština. I prema pravnom stavu Vrhovnog suda, od 16. aprila 2015. godine, Crna Gora je stvarno legitimisana u sporovima za utvrđenje prava svojine na stvarima kojima u smislu Zakona o državnoj imovini raspolaže država, dok je opština stvarno legitimisana u sporovima za utvrđenje prava svojine na nepokretnostima kojima raspolaže u smislu Zakona o državnoj imovini”, ukazuje se u presudi.

Glavni grad je dužan da za troškove postupka KAPu u stečaju isplati dodatnih 28.368 eura, dok je stečajna uprava podgoričke fabrike obavezana da, po istom osnovu, Ministarstvu finansija uplati 12.250 eura.


 

Izvor: Dnevne novine

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top