Banke u Crnoj Gori Archives | Ekonomist

CBCG: Banke određuju kamatne stope

Centralna banka Crne Gore

Centralna banka ima zakonsko ovlašćenje da uvede zaštitne i druge mjere samo kada je ugrožena stabilnost finansijskog sistema u cjelini, a to sada nije slučaj. Naprotiv, svjedoci smo rasta svih ključnih parametara, saopštili su Pobjedi iz CBCG, komentarišući maržu od hiljadu odsto između prosječnih kamata na štednju i na kredite. Podsjetili

U rezervama banaka 233,6 miliona

Obavezna rezerva banaka na kraju decembra iznosila je 233,6 miliona eura, pokazali su podaci Centralne banke (CBCG).Od ukupnog iznosa, na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 51,5 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 48,5 odsto.“Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u novembru, koji čine osnovicu za obračun obavezne

Banke zarađuju hiljadu odsto

Centralna banka Crne Gore

Apsolutno je neprihvatljivo da razlika između kamata na kredite i na depozite, odnosno štednju u bankama, iznosi blizu hiljadu odsto, jer nema ni jedne grane u biznisu u kojem je toliki raskorak između imputa i autputa kao u bankama, smatraju ekonomisti.Po najnovijim podacima Centralne banke, prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa

Odobreno 2,72 milijardi eura kredita

Banke su na kraju novembra prošle godine odobrile kredite od ukupno 2,72 milijarde eura, što je pad od 0,5 odsto na mjesečnom nivou. Prema podacima Centralne banke (CBCG), u odnosu na novembar 2016. godine odobreno je 11,1 odsto više kredita. Odnos između kredita i depozita u novembru je bio niži u odnosu

Građani bankama duguju 1,12 milijardi eura

Ukupna kreditna zaduženost crnogorskih građana na kraju novembra prošle godine iznosila je 1,12 milijardi eura, saopšteno je Dnevnim novinama u Centralnoj banci (CBCG).Građani su za aktivne kredite bankama dugovali 1,094 milijardi eura, dok su njihova dugovanja po osnovu kreditnih kartica iznosila 17,78 miliona. Nešto manje, tačnije 17,24 miliona, bila je

Elektronski novac mora u izvještaje

Pored banaka, od sada će Centralnoj banci izvještaje o platnom prometu morati da šalju platne institucije i institucije za elektronski novac sa sjedištem u Crnoj Gori. To je novina odluke o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci o platnom prometu koju je ovaj regulator nedavno usvojio i uskladio sa Uredbom

Na arbitraži koju je pokrenula Adiko banka Crnu Goru će zastupati Omnia strategy iz Londona

Crnu Goru će na arbitraži koju je pokrenula Adiko banka zbog konverzije kredita u švajcarskim francima pred Internacionalnim centrom za rješavanje investicionih sporova (ICSID) u Vašingtonu zastupati advokatska kancelarija Omnia strategy iz Londona, saopšteno je Pobjedi iz Ministarstva finansija.Adiko banka je u novembru pokrenula arbitražu protiv Crne Gore, tvrdeći da

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa pala za 0,02 procentna poena

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na odobrene kredite, koja obuhvata sve njihove troškove, u septembru je pala 0,02 procentna poena i iznosila je 6,98 odsto, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).„Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa u septembru je takođe oslabila 0,02 procentna boda na 6,31 odsto", navodi se u Biltenu CBCG.Kamatne

Top