Banke u Crnoj Gori Archives | Ekonomist

Banke će moći da podignu osnivački kapital

Sve banke će moći da podignu osnivački kapital sa postojećih pet na 7,5 miliona eura, ukoliko bude usvojen Zakon o kreditnim institucijama koji je predložila Centralna banka Crne Gore, kazao je Pobjedi generalni sekretar Udruženja banaka Bratislav Pejaković. Kapital banaka u našem sistemu se kreće od 7,9 do 115 miliona eura.

CBCG: Sve manje nekvalitetnih kredita

Uvođenje privremene uprave u Atlas i IBM banku nije poremetilo opadajući trend učešća nekvalitetnih kredita, saopšteno je iz CBCG. - Prema najnovijim podacima sa kraja 2018. učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima (NPL) iznosi 6,91 odsto i niže je, za 0,4 procentna poena, u odnosu na kraj novembra 2018. godine, kada

Najviše žalbi na visoke provizije

Bankarskom ombudsmanu u prošloj godini se za pomoć obratilo 470 klijenata i žiranata banaka i mikrokreditnih institucija. “Klijenti su se žalili na visoke provizije i naknade, posebno u platnom prometu sa inostranstvom. Naročito su se žalili na visoke provizije na penzije iz inostranstva. Puno žalbi je bilo i na blokadu više

Zaimović: Bankarski sektor u Crnoj Gori stabilan

Bankarski sektor u Crnoj Gori je stabilan istaknuto je na sjednici Upravnog Odbora Udruženja banaka Crne Gore. Direktori svih banaka u Crnoj Gori na jučerašnjoj sjednici razmatrali su situaciju u bankarskom sektoru, nakon uvođenja privremenih uprava u dvije banke članice Udruženja banaka, Atlas i IBM banku. Tom prilikom je istaknuto

Odobreno skoro tri miliona eura kredita

Banke su u prvih devet mjeseci ove godine odobrile kredite od ukupno 2,99 milijardi eura, što je pad od 2,1 odsto na mjesečnom nivou. Prema podacima Centralne banke (CBCG), u odnosu na septembar prošle godine odobreno je 10,7 odsto više kredita. Odnos između kredita i depozita na kraju septembra ostao je nepromijenjen

CBCG: Bankarski sektor poslovao pozitivno

Poslovanje banaka u trećem kvartalu ove godine karakterisao je rast aktive, kredita, depozita i kapitala, a finansijski rezultat na nivou sistema bio je pozitivan i iznosio je 29,8 miliona eura, konstatovano je na sjednici savjeta Centralne banke (CBCG). "Sektor mikrofinansijskih institucija (MFI) karakteriše stabilnost, rast ključnih bilansnih pozicija i rastuća likvidnost,

Bankama nije dozvoljeno da sakriju kamate

Neke banke su tražile brisanje podataka o visini kamatnih stopa po pojedinačnom plasmanu iz Izvještaja o zaduženju klijenta u sistemu banaka, mikrofinansijskih institucija i Investiciono-razvojnog fonda, što im Centralna banka nije dozvolila, saopštili su Pobjedi iz Centralne banke. Iz CBCG nijesu odgovorili koje su banke tražile povratak korak nazad u odnosu

Povoljniji kreditni uslovi za privredu i stanovništvo

Kreditni uslovi za privredu i stanovništvo u drugom kvartalu bili su povoljniji u odnosu na prethodni, posebno po osnovu nižih marži, provizija i naknada, pokazao je izvještaj o rezultatima ankete Centralne banke (CBCG). “Banke očekuju nastavak ublažavanja kreditnih uslova i u narednom kvartalu, osim u pogledu zahtjeva kolaterala pri kreditiranju privrede,

Rusi zainteresovani za Hipotekarnu banku

Za Hipotekarnu banku zainteresovan je investitor iz Rusije, ali postoji i veza sa Izraelom, kazao je juče guverner Centralne banke CBCG Radoje Žugić, ističući da će se uskoro znati šta je odlučeno po ovom pitanju. On je kazao da nije važno koliko neko plati banku, već da se sva tekuća aktiva

Top