Banke Archives | Ekonomist

Banke će moći da podignu osnivački kapital

Sve banke će moći da podignu osnivački kapital sa postojećih pet na 7,5 miliona eura, ukoliko bude usvojen Zakon o kreditnim institucijama koji je predložila Centralna banka Crne Gore, kazao je Pobjedi generalni sekretar Udruženja banaka Bratislav Pejaković. Kapital banaka u našem sistemu se kreće od 7,9 do 115 miliona eura.

CBCG: Sve manje nekvalitetnih kredita

Uvođenje privremene uprave u Atlas i IBM banku nije poremetilo opadajući trend učešća nekvalitetnih kredita, saopšteno je iz CBCG. - Prema najnovijim podacima sa kraja 2018. učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima (NPL) iznosi 6,91 odsto i niže je, za 0,4 procentna poena, u odnosu na kraj novembra 2018. godine, kada

Najviše žalbi na visoke provizije

Bankarskom ombudsmanu u prošloj godini se za pomoć obratilo 470 klijenata i žiranata banaka i mikrokreditnih institucija. “Klijenti su se žalili na visoke provizije i naknade, posebno u platnom prometu sa inostranstvom. Naročito su se žalili na visoke provizije na penzije iz inostranstva. Puno žalbi je bilo i na blokadu više

Padaju kamate na kredite i sve štedne uloge

Oktobarske nominalne kamatne stope bile su niže za 0,48, a efektivne za 0,55 odsto u odnosu na početak godine, dok su one na štednju u istom periodu pale za 0,16 procentnih poena. To pokazuju podaci iz novog Biltena Centralne banke Crne Gore, prenose Dnene novine. Kada su u pitanju promjene kamata na

Zaimović: Bankarski sektor u Crnoj Gori stabilan

Bankarski sektor u Crnoj Gori je stabilan istaknuto je na sjednici Upravnog Odbora Udruženja banaka Crne Gore. Direktori svih banaka u Crnoj Gori na jučerašnjoj sjednici razmatrali su situaciju u bankarskom sektoru, nakon uvođenja privremenih uprava u dvije banke članice Udruženja banaka, Atlas i IBM banku. Tom prilikom je istaknuto

Banke će biti dužne da klijentima dostavljaju spisak svih provizija

Banke će ubuduće klijentima morati unaprijed da dostave spisak naknada sa tarifama koje naplaćuju prilikom otvaranja i zatvaranja računa, podizanja gotovine, plaćanja, prebacivanja novca… Najmanje jednom godišnje moraće besplatno klijentu da dostave izvještaj o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane sa računom za plaćanje, piše Pobjeda. To je, između ostalog, predviđeno

CBCG uvela moratorijum u Atlas i IBM banci

Na predlog privremenih upravnika u Atlas i IBM banci, Centralna banka Crne Gore, danas je izdala nalog za privremenu obustavu plaćanja obaveza (moratorijum) ovih banaka, na period od 45 dana. - U skladu sa Zakonom o bankama, od privremene obustave plaćanja obaveza su izuzete obaveze plaćanja po osnovu potraživanja koja se

Odobreno skoro tri miliona eura kredita

Banke su u prvih devet mjeseci ove godine odobrile kredite od ukupno 2,99 milijardi eura, što je pad od 2,1 odsto na mjesečnom nivou. Prema podacima Centralne banke (CBCG), u odnosu na septembar prošle godine odobreno je 10,7 odsto više kredita. Odnos između kredita i depozita na kraju septembra ostao je nepromijenjen

CBCG: Bankarski sektor poslovao pozitivno

Poslovanje banaka u trećem kvartalu ove godine karakterisao je rast aktive, kredita, depozita i kapitala, a finansijski rezultat na nivou sistema bio je pozitivan i iznosio je 29,8 miliona eura, konstatovano je na sjednici savjeta Centralne banke (CBCG). "Sektor mikrofinansijskih institucija (MFI) karakteriše stabilnost, rast ključnih bilansnih pozicija i rastuća likvidnost,

Top