Fond rada isplatio 864,7 hiljada eura | Ekonomist

Fond rada isplatio 864,7 hiljada eura

Fond rada je od početka godine isplatio 864,77 hiljada eura za 449 radnika, žrtava tranzicije, čiji su zahtjev pozitivno riješeni.

Iz Fonda rada je Vijestima saopšteno da će na novac morati da čeka 517 radnika.

Fond rada isplaćuje novac žrtvama tranzicije, odnosno radnicima koji su ostali bez posla u državnim preduzećima, a nijesu dobili otpremninu.

Otpremnina iznosi 1,92 hiljade eura po radniku.

Direktor Fonda rada, Kemal Đečević, Vijestima je kazao da su isplatili i osam pozitivno riješenih zahtjeva za isplatu zarada u iznosu od 21,93 hiljade eura.

“Na dan 11. maj ove godine neizmirene obaveze iznose 995,74 hiljade eura za 517 pozitivno riješenih zahtjeva, od kojih za 252 rješenja koja su donijeta u prošloj godini i 265 rješenja donijetih u ovoj godini”, kazao je Đečević.

Ovogodišnji budžetom za isplatu potraživanja opreidjeljeno je 2,07 miliona eura radnicima kojima je do stupanja na snagu Zakona o radu prestao radni odnos kod poslodavca zbog stečaja ili za čijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top