FinTech kompanije – najjača konkurencija bankama | Ekonomist

FinTech kompanije – najjača konkurencija bankama

Finansijski startapovi počeli su direktno da pristupaju klijentima i potpuno zaobilaze banke. Većina bankara smatra da glavna prijetnja njihovom poslovanju nisu ni loši krediti ni niske kamatne stope već razvoj finansijskih tehnologija, proizlazi iz istraživanja konsultantske kuće PvC.

Čak 76 odsto ispitanika iz bankarskog sektora smatra da dio njihovog poslovanja u opasnost dovode FinTech preduzeća. Svjedoče situaciji u kojoj finansijski startap direktno pristupaju krajnjem korisniku i potpuno zaobilaze banke. Ne iznenađuje da se u bankarskom sektoru gubitak udjela na tržištu i pritisak na maržu smatraju ključnim prijetnjama. Tri četvrtine ispitanika u istraživanju smatra da je sve veća usredsređenost na klijenta najveći efekat koji finansijske tehnologije imaju na njihovo poslovanje. Iako i dalje slaba tačka tradicionalnih banaka, orijentacija prema klijentima je jedna od prednosti startapova.

Novopridošlice na tržište percipiraju frustracije klijenata kao priliku za izradu odgovarajućih rješenja, dok tradicionalne banke i dalje zaostaju u postepenim poboljšanjima usluge. Time bi se mogla objasniti činjenica da konkurenciju između banaka i startap polako zamjenjuje direktna saradnja. Banke su od svih finansijskih sektora najaktivnije u pogledu sklapanja partnerstava sa FinTech preduzećima. U istraživanju je 42 odsto ispitanika iz bankarskog sektora izjavilo da sklapaju zajednička partnerstva i uspostavljaju investicione fondove za finansiranje FinTech preduzeća.

Manoj Kashiap, menadžer zadužen za usluge sektoru finansijskih tehnologija PvC-a, smatra da, uprkos važnosti saradnje tradicionalnih banaka i startap, još uvjek je prerano za njeno ostvarivanje, a dogovor oko optimalnih načina rada mogao bi da potraje.

U međuvremenu bi banke trebalo da počnu da pojednostavljuju svoje proizvode i usluge kako bi olakšale poređenja sa drugim učesnicima tržišta i smanjile nedoumice klijenata“, ocjenjuje Kašiap.

Izvor: B92

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top