Finansijski uspješna godina za Luku Bar, pretovar 45 odsto veći | Ekonomist

Finansijski uspješna godina za Luku Bar, pretovar 45 odsto veći

Luka Bar je prošle godine imala 45 odsto veći pretovar u odnosu na 2016, saopštio je izvršni direktor Zarija Franović, dodajući da kapaciteti nijesu bili dovoljno iskorišćeni do njegovog dolaska na čelo firme u avgustu.

On je kazao da je iza kompanije finansijski uspješna godina.

“Ostvareni obim pretovara je veći od 1,7 miliona tona, što je povećanje za 524 hiljade tona, ili 45 odsto. Na bazi ugovorenih poslova i stalnih komunikacija sa poslovnim partnerima očekuje se rastući trend poslovanja i u ovoj godini”, kazao je Franović Pobjedi.

U ukupnom pretovaru dominiraju rasuti tereti sa učešćem od 79,5 odsto, zatim tečni sa 16 odsto i ro-ro tereti sa 20,5 odsto.

“Očekujem da ćemo, nakon sumiranja rezultata za prošlu godinu, imati znatno bolju finansijsku sliku nego 2016, uprkos tome što od 1. maja nemamo više prihod od upotrebe obale, shodno Zakonu o lukama”, poručio je Franović.

Kao ilustrativan podatak o uspješnosti poslovanja Franović je naveo da je stepen naplate 75 odsto, a da je 1. avgusta prošle godine bio 41,3 procenta.

“Definisana su dva osnovna cilja poslovne politike i to povećanje iskorišćenosti postojećih i razvoj novih kapaciteta. Iz toga je jasno da nijesam zadovoljan stanjem koje sam zatekao u Luci Bar. Pokrenuo sam set aktivnosti primarno usmjerenih na povećanje stepena iskorišćenosti lučkih kapaciteta”, objasnio je Franović.

Prema njegovim riječima, aktuelni menadžment je u prethodnih pet mjeseci uradio sve što je potrebno da u punoj funkciji budu svi lučki kapaciteti, a radili su i na tome da ih prezentiraju i ponude saradnju svim potencijalnim poslovnim partnerima u državi i regionu.

“Održali smo niz investicionih foruma i prezentacija i svakodnevno smo u komunikaciji i pregovorima sa sadašnjim i budućim poslovnim partnerima. Sa zadovoljstvom mogu reći da su naši napori urodili plodom i da smo otvorili nove poslove”, saopštio je Franović.

Novih tržišta ima na području Srbije, Kosova i Makedonije.

Najveći korisnici usluga Luke Bar su kompanije Uniprom, Uniprom metali, Grimaldi, Cemex, Jugopetrol, MSK Kikinda.

“Složeni lučki sistem funkcioniše kako treba jer imamo odličnu saradnju i sa agentima i špediterima”, kazao je Franović.

Ogovarajući na pitanje zašto Luka Bar ne može da radi za tržišta Albanije i Bosne i Hercegovine BiH, Franović je kazao da su sve države regiona njeno gravitaciono područje, ali se u tim zemljama suočava sa jakom konkurencijom luka Ploče i Drač.

“Luka Bar kvalitetom i cijenama ne zaostaje za ovim lukama, ali je značajnije prisustvo na tim tržištima ograničeno saobraćajnom infrastrukturom, što otežava i poskupljuje transport”, zaključio je Franović.


 

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top