Fabris: Ovogodišnji rast BDP-a 4,7 odsto | Ekonomist

Fabris: Ovogodišnji rast BDP-a 4,7 odsto

Prema procjenama Centralne banke Crne Gore (CBCG), stopa rasta BDP-a u prvoj polovini 2017. godine kretala se u rasponu od 3,9 do 4,7 odsto. Slično kretanje BDP-a očekujemo i do kraja godine, rekao je u intervjuu Portalu Analitika viceguverner CBCG Nikola Fabris.

On tvrdi da neće biti potrebne dodatne mjere fiskalne konsolidacije ukoliko se fiskalna strategija realizuje na planirani način.

Fabris smatra da je smanjenje dažbina na zarade poželjno, jer postoji visok nivo poreza i doprinosa, što, sa jedne strane, slabi konkurentnost privrede, a sa druge, utiče na rast sive ekonomije na tržištu rada.

Ističe, međutim, da takvoj odluci mora prethoditi detaljna analiza, kako bi se izbjegao negativan uticaj na javne prihode u uslovima kada se primjenjuju mjere fiskalne konsolidacije.

Fabris ne očekuje teškoće oko obezbjeđivanja finansijskih sredstava do kraja godine.

“O konkrentim modaltitetima zaduživanja odlučiće Ministarstvo finansija, odnosno Vlada. Što se tiče aranžmana sa MMF-om, on nije u planu”, kazao je Fabris za Analitiku.

U prvoj polovini 2017. godine procijenjeni prihodi od turizma zabilježili su, kaže Fabris, rast od 20,5 odsto i iznosili su 178,5 miliona eura.

“Treba imati u vidu da se najveći turistički promet, a time i najveći prihodi od ove djelatnosti, ostvaruju tokom jula i avgusta, za koje još uvijek nemamo procjenu”, poručio je viceguverner.

On je rekao i da su kamatne stope dostigle istorijski minimum, pa je na kraju jula prosječna efektivna ponderisana aktivna kamatna stopa iznosila 7,03 odsto. “Pad kamatnih stopa je pratila kreditna ekspanzija, ali je ona većim dijelom bila usmjerena ka sektoru stanovništva nego ka privredi, tako da postoji prostor za povećanje kreditne aktivnosti usmjerene ka realnom sektoru”, zaključuje Fabris.


 

Izvor: Portal Analitika

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top