Evo kako da pokrenete stvaralačku energiju u sebi

Evo kako da pokrenete stvaralačku energiju u sebi

Pravilno postavljanje ciljeva nije samo značajna NLP tema, već je svjesno ili nesvjesno naša lična stvar. Ko ne misli na svoju budućnost, planira, strukturira i organizuje ono što želi da mu se dogodi? To svi radimo, zar ne? Kada jednom postanemo svjesni toga da sa previše ciljeva, obično ispadne tako da nijedan ne dovedemo do kraja — kao kada u restoranu istovremeno naručite 10 jela — onda nam brzo postaje jasno da je način na koji je cilj definisan odlučujući hoćemo li ga ostvariti ili ne. Formulisati ciljeve znači da tačno znate kako želite da doživite neki dio svog života. Da bismo imali mogućnost da svoje želje za budućnost pretvorimo u precizne i jasne ciljeve, u tome nam pomaže NLP model „logički nivoi“ po kome možemo svoj život da podijelimo u sljedećih šest oblastiokruženje, ponašanje, sposobnosti, uvjerenja i vrijednosti, identitet… Sve te oblasti djeluju jedna na drugu i to baš tim redom. Ako želite da promijenite nešto u svom okruženju onda je važno da vi promijenite svoje ponašanje, a da biste to postigli potrebno je da steknete nove ili promijenite svoje sposobnosti, a to zavisi najviše od vaših uvjerenja i vrijednosti koje direktno zavise od vašeg ličnog identiteta. Ovo znači da, šta god da želite da postignete u okruženju, morate prvo da počnete da mijenjate sebe.

Možda imate ciljeve koji se odnose na vaše sposobnosti, kao npr. da naučite neki jezik, ili imate ciljeve u vezi sa tim šta ili ko želite da postanete. Većina ljudi traži promjenu u dvije oblasti: identitet iliokruženje. Ako svoj identitet smatramo nepromjenjivim, onda pokušavamo da postignemo da se drugi ljudi promijene kako bismo mi bili srećni, znači tražimo promjenu na nivou okruženja. Obično prebacujemo krivicu što nismo srećni na aktuelno mjesto življenja, vrijeme u kome živimo, situaciju i osobe koje nas okružuju, a mislimo da ćemo postati srećni tek onda kada se sve to promijeni i prilagodi nama i našim potrebama.

Pošto sve ostale oblasti proizlaze iz ličnog identiteta, svako je toga barem napola svjestan, no ipak najradije se pravimo nemoćni pred zadatkom koji nam se čini džinovskim: da polugu promjene postavimo kod sebe, odnosno da počnemo tako što ćemo da mijenjamo sebe. A ništa drugo osim naša udobnost iliti lijenost vodi ka tome da baš te promjene nas samih u najboljem slučaju dostižu brzinu (sporost) kojom se pomjera glečer. Prava mjera cilja.

Često i vrlo rado ljudi miješaju identitet sa ličnošću (grčki: „persona“ znači maska). A ta maska nije ništa drugo do suma naših stavova koja sa godinama postaje sve pozamašnija. Kako ta maska raste, tako raste i osjećaj otuđenja, što je tema koja sama po sebi zavređuje jedan cijeli članak. Dok je nasuprot tome identitet ono što stvarno jesmo. Po meni se to riječima i ne može opisati, pošto su reči sredstva za etiketiranje koje koristi naš um, odnosno naša maska.

Maska ne zna ništa o onome što se nalazi iza nje i što je koristi. Maska nije čak ni živa. Ako poželite da krenete u potragu za svojim pravim identitetom, biće to najisplativija odluka u vašem životu. A u tome mogu da vam pomognu razne tehnike.

No, da se vratimo definisanju ciljeva: u NLP-u se pokazalo da postoji jezik pogodan za naš mozak, koji je optimalno i maksimalno nedvosmislen, a pogodan za pokretanje procesa u mozgu.

Kako bi nam postalo sasvim jasno šta je „Ahilova peta“ uobičajenih definicija ciljeva, ovdje ću da objasnim NLP tehniku koju sam nazvala „pokreni“ da biste je lakše zapamtili, jer je ovo riječ koja se sastoji od prvih slova ključnih riječi koje opisuju kako se pravilno postavlja cilj:

POZITIVNO: Šta tačno hoćete!? Nikako ono što nećete, već šta hoćete umjesto toga što nećete.

ODGOVORNO: Šta možete vi aktivno da doprinesete i uradite da biste postigli taj cilj?

KONKRETNO: Opišite doživljaj ostvarenja! Šta ćete da doživite kada ostvarite cilj? Šta ćete tada vidjeti? Šta ćete čuti? Kako ćete se osjećati? Gdje ćete biti? Sa kim?

RESURSI: Koje resurse već imate, a koji mogu da vam budu od pomoći na putu ka cilju?

EKOLOŠKI: Da li je cilj stvarno rješenje? Često ljudi slijepo definišu cilj i ne misleći na cijenu koju za to moraju da plate! Izvagajte: šta dobijate, a šta gubite i da li vam je to toliko vrijedno? Po NLP-u smo upućeni na to da kod definisanja ciljeva uzmemo u obzir sve dijelove naše ličnosti tako da kod njegovog ostvarenja ne dođemo u konflikt sa samim sobom, što je, u stvari, i smisao pravilne postavke ciljeva u NLP-u.

NALAZ: Po čemu ćete tačno znati da ste ostvarili svoj cilj? Šta će biti dokaz za to?

IZAZOV: Iako cilj treba da bude dostižan, važno je da bude veoma izazovan! To je ono šta vas pokreće i ono što cilj čini vrijednim da se za njega „borite“! Cilj treba da bude veoma važan za vas, kako biste pokrenuli svoju unutrašnju stvaralačku energiju.

„Najveća opasnost za čovjeka nije da ne dostigne cilj koji je previsok, već da dostigne onaj koji je nizak.“ Michelangelo.

Izvor: B92

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top