Eurostat: Crna Gora sa najvećim BDP-om u regionu | Ekonomist

Eurostat: Crna Gora sa najvećim BDP-om u regionu

Evropska statistička agencija Eurostat objavila je najnoviji bilten sa statističkim podacima zemalja koje su kandidati za članstvo u Evropsku uniju.

Najveći BDP po stanovniku u regiji je imala Crna Gora sa 6.900 eura, a zatim Srbija sa 5.600 eura. Makedonci imaju 4.800 eura po stanovniku, BiH 4.400, a Albanci svega 4.000 eura. Na začelju je Kosovo sa 3.600 eura po stanovniku.

Pokazatelji zemalja kandidata su upoređeni s prosjekom Evropske unije, gde je BDP po stanovniku te godine iznosio 30 hiljada eura.

Turska je među zemljama kandidatima za EU imala 2017. godine daleko najbolji prosjek BDP-a po stanovniku, 9.400 eura.

Uprkos tome, prosjek BDP-a u EU je 3,2 puta veći nego u Turskoj.

U 2010. i 2011. godini, nakon svjetske ekonomske krize, zabilježen je solidan ekonomski rast u svim zemljama kandidatima za članstvo u EU, osim u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naročito velik rast zabilježen je u Turskoj.

Pad ekonomske proizvodnje registrovan je 2012. godine u četiri zemlje regiona, među kojima je najveći pad, od −0,8 posto u odnosu na prethodnu godinu, imala Bosna i Hercegovina. Ništa bolje nisu prošle ni Crna Gora, Makedonija i Srbija.

U 2013. došlo je do rasta BDP-a u svim zemljama kandidatima, a trend je nastavljen i 2014. godine s izuzetkom u Srbiji, gdje je pao za 1,6 posto. Pritom su Bosna i Hercegovina i Kosovo najslabije napredovali.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top