EPCG: Od kamata 17 miliona | Ekonomist

EPCG: Od kamata 17 miliona

Elektroprivreda Crne Gore je, po osnovu kamata na oročene depozite u Prvoj banci od 2009. godine prihodovala 17 miliona eura, što je dva puta više od vrijednosti akcija koje ima u toj finansijskoj instituciji, saopštili su iz elektroenergetskog preduzeća.

 

Iz Direkcije za odnose sa javnošću EPCG kazali su da je kamata na oročena sredstva u Prvoj banci 30 odsto veća od kamatnih stopa u odnosu na druge banke i zato je kompanija ostvarila znatno veći prihod.

“Trenutni nivo depozita u Prvoj banci je ispod 29 odsto ukupne vrijednosti depozita Elektroprivrede. Treba napomenuti da je EPCG, po osnovu kamata na oročena sredstva u samo Prvoj banci od 2009. godine, prihodovala 17 miliona EUR. Dakle, vrijednost novca koji smo dobili od kamata Prve banke veći je dva puta od vrijednosti akcija koje EPCG ima u toj banci”, objašnjeno iz Elektroprivrede.

Iz kompanije još jednom podsjećaju da je novac od dokapitalizacije u svim bankama oročen u različitim vremenskim periodima po povoljnim kamatnim stopama, koje su dogovorili klijenti, a što je interna stvar preduzeća i predstavlja međunarodnu praksu u ovakvim situacijama.

“Sredstva su raspoređena u šest banaka – Prvoj, NLB, Crnogorskoj komercijalnoj (CKB), Hipotekarnoj, Erste i Societe Generale”, naveli su iz EPCG kometarišući špekulacije u javnosti da kompanija drži novac u Prvoj banci zbog njene likvidnosti.

Na pitanje za šta se koristio i koristi taj novac, iz kompanije su odgovorili da on predstavlja kapitalnu vrijednost kompanije i ne može se koristiti u tekuće obaveze i plaćanja kompanije, već isključivo za investicije.

“Dakle, sredstva koja se nalaze na računima banaka u Crnoj Gori isključivo se, odlukom akcionara, mogu koristiti za izgradnju kapitalnih objekata, jer taj novac predstavlja kapitalnu vrijednost i u druge svrhe se ne može koristiti. Podsjećamo da se krediti i oročena sredstva ne tretiraju u regulatorno dozvoljenom prihodu koji odobrava regulator a na osnovu kojeg se formiraju cijene električne energije”, rekli su predstavnici kompanije napominjući da investicije u EPCG kontroliše Regulatorne agencije za energetiku koja, u skladu sa metologijama, odobrava stopu povrata na investicije.

Nakon dokapitalizacije Elektroprivrede 2009. godine, Odbor direktora je rasporedio dobijeni novac na tri banke koje posluju u Crnoj Gori, u skladu sa poslovanjem kompanije sa tim bankama.

“Svakako da je u početku većina sredstva raspoređena u Prvoj banci, jer naša kompanija u vlasništvu te banke učestvuje sa preko 20 odsto akcijskog kapitala. Podsjećamo, da je još 70-ih godina prošlog vijeka EPCG učestvovala u osnivanju Nikšićke banke i bila djelimično njen vlasnik, sa kojom je tada jedino i poslovala, a kasnije nakon privatizacije banke, EPCG je zadržala vlasnički udio u Prvoj banci ali, osim samo sa njom, sada posluje sa još pet banaka u Crnoj Gori”, kazali su iz Direkcije za odnose sa javnošću.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top