Ekspanzija Content marketinga | Ekonomist

Ekspanzija Content marketinga

Sjetite se kako su izgledale reklame iz našeg djetinstva – jednostavne, kratke, sa određenom porukom upućenoj masi, najčešće sadržine da se određeni proizvod kupi jer nam je baš neophodan. Složićete se da je ovakav oblik tzv. tradicionalnog marketinga odavno prevaziđen. Prosto nije više bio učinkovit i javnost je postala rezistentna na more istovjetnih poruka na tv ekranima. Pretrpio je niz različitih transformacija da bi u posljednjih 5-6 godina prešao u jedan sasvim novi i savremeni oblik, fokusiran na precizno definisanu ciljnu grupu, sa jasnom porukom, svrhom i mjerljivim rezultatom te je kao takav dobio naziv content marketing (u prevodu marketing sadržaja).

Najpribližnije, riječ je o jedinstvenoj marketinškoj tehnici i ujedno načinu da se, kroz kombinaciju različitih formata (blogovi, slike, prezentacije, video, infografika, newsletter, webinar i dr.), približite targetiranoj publici. Odabrana grupa te sadržaje želi da vidi, aktivno traži, dijeli (share-uje) sa drugima i na kraju prezentirani proizvod kupuje. Zapravo, fokus je na sadržaju koji se plasira (post-uje) i ima za cilj da zaintrigira, izazove, privuče pažnju potencijalnih kupaca i istovremeno kreira potrebu za datim proizvodom ili uslugom.

Iako je prisutan veoma kratko u privatnoj i poslovnoj sferi, svjedoci smo da je content marketing postao naša svakodnevica. Emitovan putem specifičnih kanala – različitih društvenih mreža, lagano prerasta u nezaobilazne navike ljudi svih životnih dobi i interesovanja.

Za razliku od oglasa objavljenih u tradicionalnim medijima kao što su televizija i štampa, a od kojih potrošači često bježe glavom bez obzira, content marketing predstavlja virtuelni marketinški sadržaj koji ciljna publika rado prihvata i iščekuje sa nestrpljenjem. Njegova svrha je nije samo ostvarenje trenutne prodaje već da postojeće i potencijalne kupce informiše, pomogne, nauči pa i zabavi. Logika je jasna – potencijalnom kupcu se prilazi na konzistentan način, dozirano i sa mjerom mu se plasiraju korisni sadržaji a on uzvraća kupovinom i lojalnošću.

Jedan od glavnih zadataka content marketinga nije da jednokratno proda proizvod kako je to činio dosadašnji marketing  već da ostavi snažan utisak, proizvede relevantnu vrijednost i lijepo upakovanu ideju približi određenoj grupi ljudi. Takvim pristupom se za kratko vrijeme povećava ne samo vidljivost i prepoznatljivost brenda nego i stvara međusobna povezanost, identifikacija i razumijevanje između potrošača i kompanije. Očekujući standardni kvalitet, naviknuti na prepoznatljiv pristup i sadržajno interesantne objave, kupci biraju i kupuju date proizvode čim ugledaju novi post.

Kako teče osmišljavanje kvalitetnog content koncepta?

Nakon sveobuhvatne analize proizvoda ili usluge za koju želite da se čuje i tagetiranja interesne grupe, pristupa se kreiranju glavne ideje. Ona mora da sadrži u sebi jasnu poruku, nametne se, impresionira, izdvoji i na neki način ,,isprovocira”. Potom je potrebno da ideju pretvorite u kvalitetan, prikladan sadržaj u cilju promocije i privlačenja potencijalnih posjetilaca koji se postepeno konvertuju u kupce. Content marketing je moćan ”kompas” i pokazatelj da li se krećete u pravom smjeru ili su potrebne određene korekcije u samom konceptu. Na osnovu broja ostvarenih posjeta i pregleda lako možete mjeriti efekat na poslovni rezultat i vršiti brojne analize.

Ukratko, content marketing radi sljedeće:

  • Prikuplja podatke o potencijalnim klijentima

Content marketing će na vrlo efikasan način ,,isfilrirati” sve one korisnike koje predmetni sadržaj zanima. Na osnovu propratnih komentara, zapažanja, kritika korisnika mogu se donijeti zaključci o tome šta su prednosti, nedostaci i mogućnosti unaprijeđenja poizvoda i usluga. Kompanije saznaju mnogo toga na temu šta kupci/klijenti zapravo žele.

  • Povećava vidljivost i prepoznatljivost brenda

Formati sadržaja, njegovi tekstovi, boje, zvuk bude specifičan doživljaj kod posmatrača i utiču na stvaranje karakteristične slike koja će postati prepoznatljiva i asocirati ih na dobro poznati proizvod čim se ponovo susretnu sa njim.

  • Izgrađuje kredibilitet

Kada se ciljna grupa privikne na standardizovani kvalitet i identifikuje sa njim započinje izgradnja povjerenja te dati proizvod postaje sinonim za nešto vrijedno i sa reputacijom.

  • Kreira bazu kupaca

Baza predstavlja nešto najvrijednije za kompaniju, identifikator potreba i želja i izvor informacija za pripremu nekih budućih aktivnosti.

Sada kada ste se dovoljno informisali i pripremili, pravi je momenat da krenete u svoj novi content poduhvat. Aktivirajte svoju kreativnu crtu, pronađite izvor novih ideja i rezultati sugurno neće izostati.

 

Komentariši

Top