EKIP u rad pustio novi sistem za mjerenje kvaliteta pristupa internetu | Ekonomist

EKIP u rad pustio novi sistem za mjerenje kvaliteta pristupa internetu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) pustila je u rad novi sistem za mjerenje i analizu kvaliteta pristupa internetu – EKIP NetTest.

– Sistem EKIP NetTest omogućava mjerenje parametara kvaliteta usluge pristupa internetu u fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori – navodi se u saopštenju EKIP-a.

EKIP NetTest je dostupan za sve moderne web pretraživače na adresi https://nettest.ekip.me, kao i za mobilne uređaje sa operativnim sistemom Android (verzija 6.0 ili novije) i iOS (verzija 10 ili novije).

– Mobilne aplikacije se mogu preuzeti sa Google Play-a za Android OS i App Store-a za Apple iOS. Sa više od 80 parametara koji se mjere, ovo je vjerovatno najkompletniji mjerni alat dostupan na tržištu – dodali su iz EKIP-a.

Mjerni server je smješten u Tački za razmjenu internet saobraćaja (MIXP) u Crnoj Gori, kako bi korisnici svih operatora bili u jednakoj poziciji kada mjere parametre, odnosno kako bi se dobijeni rezultati mjerenja mogli upoređivati.

Pomoću EKIP NetTest-a korisnici mogu da testiraju parametre kvaliteta internet konekcije i to brzine download-a i upload-a, ping odnosno kašnjenje, gubitak paketa, transparentnost i kvalitet konekcije i snagu signala.

Osim uobičajenih parametara, kao što su upload i download brzina, sistem obavlja više od 70 jedinstvenih testova čiji je cilj da procijeni kvalitet internet konekcije i provjeri da li se operatori drže principa mrežne neutralnosti.

Sistem EKIP NetTest, takođe, omogućava detaljni grafički i statistički prikaz rezultata mjerenja.

EKIP će ovaj sistem koristiti i za praćenje implementacije obaveza operatora mobilnih usluga, u pogledu dinamike i obima pokrivanja stanovništva Crne Gore signalom mobilnih mreža u skladu sa odobrenjima za korišdenje radio-frekvencija.

Korisnici sistem EKIP NetTest mogu da iskoriste za testiranje kvaliteta konekcije na internet.

– Ako su izmjereni parametri kvaliteta pristupa internetu ispod ugovorenog kvaliteta, određenog korisničkim ugovorom, korisnik može da iskoristi rezultate mjerenja i uputi prigovor operatoru. U slučaju da nije zadovoljan reakcijom operatora može uputiti žalbu EKIP-u, uz dostavljanje dobijenih rezultata sa sistema EKIP NetTest – zaključuje se u saopštenju.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top