EK: Pažljivo pratiti makroekonosmke rizike | Ekonomist

EK: Pažljivo pratiti makroekonosmke rizike

Evropska komisija EK ohrabruje povratak rasta crnogorske ekonomije, ali poručuje da treba pažljivo pratiti rizike koji se odnose na makroekonomske neravnoteže, saopšteno je na današnjem sastanku Pododbora o ekonomskim i finansijskim pitanjima i statistici u Podgorici.

 Sa sastanka Pododbora o ekonomskim i finansijskim pitanjima

Predstavnici crnogorskih institucija su na sastanku Pododbora prezentovali Evropskoj komisiji napredak ostvaren u periodu novembar 2014 – novembar 2015. u oblastima: makroekonomska stabilnost; javne finansije; razvoj i reforma finansijskog sistema; jačanje konkurentnosti ekonomije i statistika.

Sastankom je u ime Vlade Crne Gore ko-predsjedavala generalni direktor u Ministarstvu finansija Bojana Bošković, a ispred Evropske komisije zamjenik šefa jedinice u Generalnom direktoratu EK za ekonomska i finansijska pitanja Uve Stam i zamjenik šefa jedinice u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Tomas Haglajtner.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva finansija, Centralne banke, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Monstata i Kabineta potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem.

Pododbor za ekonomiju, finansije i statistiku je jedan od zajedničkih pododbora ustanovljenih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, koji se održava u cilju redovnog „praćenja i analize sprovođenja Sporazuma.

Predstavnici crnogorskih institucija prezentirali su kolegama iz Evropske komisije ažurirane i detaljne informacije o ostvarenim rezultatima s akcentom na ključne aktivnosti koje su sprovedene u periodu od prethodnog sastanka“, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Predstavnici EK su istakli važnost nastavka dijaloga u oblasti ekonomskog upravljanja, što predstavlja jedno od tri ključna pitanja u procesu proširenja.

Pozdravljeni su i koraci koje Vlada sprovodi u cilju fiskalne konsolidacije.

EK je posebno naglasila važnost strukturnih reformi i daljeg unapređenja poslovnog ambijenta.

“U tom kontekstu, pozdravljen je ostvareni napredak u brojnim inicijativama, a posebno je naglašena važnost reformi vezano za sprovođenje ugovora i rješavanja pitanja nesolventnosti“, navedeno je u saopštenju.

Predstavnici EK su pozdravili i napredak u oblasti statistike, a vezano za dalje usklađivanje sa pravnom tekovinom EU.

 

Izvor: CdM

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top