EK: Nema dvostrukog oporezivanja | Ekonomist

EK: Nema dvostrukog oporezivanja

Evropska komisija (EK) upozorila je Crnu Goru da njeni zakoni nisu u skladu sa pravom EU u vezi sa Poglavljem 16 – Porezi, a postojeći zakonski okvir ograničava razmjenu informacija. Iz Brisela poručuju da će Crna Gora morati da obezbijedi ukidanje bilo kakvog dvostrukog oporezivanja.

Na međuvladinoj konferenciji održanoj 30. marta, EU i Crna Gora su otvorili Poglavlje 16, kao i 30 – spoljni odnosi, ali su definisana i mjerila za zatvaranje tih poglavlja.

Prema izvještaju EK za Poglavlje 16, kako prenosi Dan, zakonodavastvo Crne Gore nije usklađeno sa pravnom tekovinom EU po pitanju administrativnih kapaciteta poreskih organa.

„Crna Gora nema nikakve posebne odredbe koje odgovaraju pravnoj tekovini u pogledu administrativne saradnje i uzajamne pomoći. Poreska saradnja u EU zahtijeva efektivnu razmjenu informacija i uzajamno pomaganje nadležnih poreskih organa država članica. Administrativne strukture kao što su Centralna kancelarija za vezu (CLO) i Kancelarija za saradnju u oblasti akciza (CELO) moraju biti osnovane u cilju obrade informacija, omogućavanja saradnje i kanalisanje zahtjeva za pomoć“, navodi se u izvještaju za Poglavlje 16.

Kako je ukazano, postojeći zakonski okvir ograničava razmjenu informacija. Kako se navodi, na snazi je bankarska tajnost i Poreska uprava Crne Gore ne može da dođe do podataka o kamatama na štednju i dostavi ih članicama EU.

EK navodi da se Crna Gora mora pripremiti za razmjenu informacija o isplatama kamata pojedincima sa svim državama članicama i 12 zavisnih ili pridruženih teritorija Holandije i Ujedinjenog kraljevstva, koje imaju traženi reciprocitet.

“Osim toga, Crna Gora će morati da obezbijedi ukidanje bilo kakvog dvostrukog oporezivanja“, kazali su iz EK.

Jedno od mjerila za zatvaranje Poglavlja 30, koje se najvećim dijelom tiče komercijalnih ugovora sa trećim zemljama, biće da Crna Gora pristupi Vasenar aranžmanu, globalnoj inicijativi čiji je cilj suzbijanje šverca oružja i vojne opreme.

Međutim, među mjerilima je i otkazivanje sporazuma o slobodnoj trgovini koji je Crna Gora sklopila sa Rusijom.

 

Izvor: RTCG

 

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top