EBRD će promovisati fer i konkurentan poslovni ambijent u Crnoj Gori | Ekonomist

EBRD će promovisati fer i konkurentan poslovni ambijent u Crnoj Gori

EBRD promovisaće fer i konkurentan poslovni ambijent u Crnoj Gori, kroz projekat izgradnje kapaciteta za državnu Agenciju za zaštitu konkurencije.

Projekat, kako je saopšteno, obuhvata obuku za osoblje agencije, kao i za sudije više crnogorskih sudova, za antimonopolske i predmete spajanja, uvođenje ekonometrijskog softvera za analizu predmeta zastite konkurencije, kao i aktivnosti na podizanju nivoa informisanosti javnosti o pravilima konkurencije među preduzećima.

“Ovaj projekat pomaže da se Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore približi standardima EU u ovoj oblasti, kao zemlja koja napreduje ka integraciji u EU. Istovremeno, ovaj projekat, finansiran od strane Vlade Luksemburga, dio je EBRD aktivnosti na poboljšanju investicione klime i dobrog upravljanja u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Šef kancelarije EBRD u Podgorici Jaap Sprey rekao je da se projekat dešava u pravom momentu, s obzirom da Crna Gora ima za cilj da otvori poglavlje o politici zastite konkurencije u okviru svojih pregovora o pristupanju EU.

“Projekti EBRD-a koji su velikodušno finansirani od strane Luksemburga će pomoći zemlji da ispuni neophodne uslove za pocetak razgovora”, rekao je on.

Direktor Agencije za zaštitu konkurencije Miodrag Vujović je rekao da je EBRD projekat tehničke pomoći od velikog značaja za Agenciju, “posebno imajući u vidu potrebu da se dodatno ojačaju administrativni kapaciteti APC i pravosuđa, kao što je navedeno u godišnjem izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru”.


 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top