EBRD će podržati realizacuju važnih projekata u Podgorici | Ekonomist

EBRD će podržati realizacuju važnih projekata u Podgorici

Predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj podržaće realizaciju projekta u Glavnom gradu, u  prvom redu rekonstrukciji i modernizaciji javne rasvjete,  savremenijem i efikasnijem gradskom prevozu, kao i adekvatnom tretmanu biljnog otpada i automobilskih guma na deponiji Livade.

To je istaknuto danas na sastanku zamjenika gradonačelnika Podgorice, Časlava Vešovića  sa direktorkom EBRD-a za Centralnu i Jugoistočnu Evropu Šarlot Ruhe i novoimenovanim šefom EBRD za Crnu Goru Japom Sprejom. Podrška EBRD, kako poručuju iz Biroa za odnose s javnošću Glavnog grada, bila bi u realizaciji tih projekata u prvoj fazi, a odnosila  bi se na tehničku podršku iz grantova u cilju izrade adekvatnih studija kao osnova za realizaciju pomenutih projekata.

Vešović je predstavnike EBRD-a upoznao sa projektima koji se realizuju u Glavnom gradu na bazi standarda koji se primjenjuju u konceptu zelenih gradova, naglašavajući da je vizija razvoja Podgorice dominantno oslonjena na projekte koji zadovoljavaju savremene kriterijume zelenih, zdravih i pametnih gradova i njihovih udruženja širom Evrope i svijeta.

Visoki predstavnici EBRD-a su izrazili  posebno interesovanje za projekte gradske uprave koji se tiču razvoja Podgorice kao zelenog grada, konstatujući da bi u tom dijelu njihova iskustva i ekspertska znanja mogla u velikoj mjeri da budu korisna i glavnom gradu Crne Gore.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top