EASA u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori | Ekonomist

EASA u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Izvršni direktor Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) Patrik Ki (Patrick Ky) u prvoj je zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, koju je počeo sastankom sa predstavnicima Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Cilj posjete je upoznavanje sa stanjem u oblasti sigurnosti vazdušnog saobraćaja u Crnoj Gori.

Pored EASA-e, Crnu Goru još ranije su posjetili i čelnici Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (ECAC) i Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL), sve tri ključne evropske organizacije u ovoj oblasti, što je pokazatelj uvažavanja postignuća crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo i ukupnog razvoja crnogorskog civilnog vazduhoplovstva.

Direktor ključne evropske organizacije za sigurnost vazdušnog saobraćaja ocijenio je da je napredak napravljen u ovoj oblasti impresivan. „Veoma sam impresioniran napretkom koji je ostvarila Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, koja je kreirana ne tako davno, 2009. godine, jer je  količina posla koji je urađen za sedam godina zaista velika. Posebno sam impresioniran nivoom sprovođenja evropske regulative u oblasti sigurnosti civilnog vazduhoplovstva i mislim da je Crna Gora regionalni lider u tom pogledu. Biće mi zadovoljstvo da unapređujemo odnose između Crne Gore i EASA, jer ovako jakog partnera možemo iskoristiti kako bismo unaprijedili saradnju i sa ostatkom regiona“, saopštio je Patrik Ki.

„Posjeta čelnika Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja velika je čast za našu zemlju, koja posvećeno radi na sprovođenju evropskih standarda sigurnosti u vazduhoplovstu. Želim da istaknem da je naša Agencija jedna od institucija koja je napravila možda i najveći napredak u direktnoj primjeni i prenošenju evropskih regulativa u naš pravni sistem. U naš pravni sistem prenesene su sve regulative iz oblasti sigurnosti vazdušnog saobraćaja koje su publikovane u Službenom listu EU zaključno sa prošlom godinom. Takođe, ogroman uspjeh napravili smo time što Evropska komisija sa aspekta bezbjednosti naše aerodrome tretira kao aerodrome u zemljama Evropske unije“, rekao je Dragan Đurović, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore.

U sklopu posjete koju je organizovala Agencija za civilno vazduhoplovstvo, predstavnici EASA sastali su se i sa potpredsjednikom Vlade za ekonomsku politiku Vujicom Lazovićem i predstavnicima Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Direktor EASA je izrazio priznanje Vladi koja je napravila uspješan model i podržala stvaranje nezavisnih civilnih vazduhoplovnih vlasti, što može biti primer za zemlje regiona i šire. Potpredsjednik Vlade Vujica Lazović naglasio je da će Vlada i dalje podržavati dobre rezultate Agencije za civilno vazduhoplovstvo i projekte koji se tiču razvoja vazdušnog saobraćaja, kao važne poluge u razvoju crnogorske turističke privrede.

Direktor EASA posjetio je i Montenegro Airlines, gdje je razgovarao sa predsjednicom Borda direktora Daliborkom Pejović i izvršnim direktorom Zoranom Kostićem, kao i JP Aerodromi Crne Gore, gdje je razgovarao sa direktorom Milovanom Đuričkovićem. U ovim razgovorima istaknuta je važnost pune primjene evropskih propisa koji se odnose na sigurnost vazdušnih operacija.

Nadležnosti EASA-e su standardizacija propisa iz oblasti aerodroma i upravljanja vazdušnim saobraćajem, nadzor nad njihovom primjenom i sertifikacija. Pravila EASA su obavezujuća za države članice Evropske unije, a u zavisnosti od vrste potpisanih aranžmana i za ostale države. Crna Gora aktivno učestvuje u radu EASA-e od 2009. godine kroz potpisani Radni aranžman, koji je usaglašen sa novim pravilima i kao izmijenjen potpisan u februaru 2015. godine.

 

Izvor: BIZLife

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top