Dva javna poziva u okviru COSME programa | Ekonomist

Dva javna poziva u okviru COSME programa

U okviru Programa Evropske unije za podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (COSME 2014-2020), raspisana su dva nova Javna poziva, i to: European incubation network(s) for creativity-driven innovation i Training for SME-friendly policies in Central Purchasing Bodies (CPBs).
European incubation network(s) for creativity-driven innovation usmjeren je na dva sektora, i to na sektor modne industrije i turizma. Poziv je otvoren do 19. oktobra, a ukupan budžet namijenjen za kofinansiranje projekata iznosi oko 2.600.000 eura, sa maksimalnim iznosom po grantu: 1.600.000 eura za kategoriju Modna industrija i 1.000.000 eura za kategoriju Turizam. Iznos granta je ograničen na maksimalnu stopu povraćaja od 75% opravdanih troškova.
U okviru kategorije 1 (Modna industrija) obezbijediće se podrška projektima u čijem su fokusu proizvodi i materijali, razvoj dizajna i proizvodnje i maloprodaja i marketing.
U okviru druge kategorije (Turizam) obezbijediće se podrška projektima sa fokusom na inovacije iz oblasti kulturne i kreativne industrije kroz cijeli lanac vrijednosti ili neke njegove segmente, pojedine ili sve specifične sektore, kao što su poslovni ili drugi putnici i kulturni turizam, i pojedina ili sva specifična tržišta (unutar EU i međukontinentalna).
Za učešće u ovom pozivu, potencijalni aplikanti mogu biti neprofitne organizacije (privatne ili javne) kao što su biznis inkubatori, akceleratori, laboratorije, univerziteti ili obrazovne institucije, istraživački centri i druge relevantne organizacije koje pružaju poslovnu podršku MSP-a i start-up preduzećima; javne institucije (nacionalne, regionalne, lokalne) i profitno orijentisani subjekti.
Training for SME-friendly policies in Central Purchasing Bodies (CPBs) otvoren je do 03. oktobra, a ukupan budžet namijenjen za kofinansiranje projekata procijenjen je na 350.000 eura, što je i maksimalan iznos granta po projektu. Iznos granta je ograničen na maksimalnu stopu povraćaja od 90% opravdanih troškova.
Ovaj poziv ima za cilj da se unaprijede kapaciteti osoblja koje radi za velike kupce, kako bi se na taj način osigurao pristup malih i srednjih preduzeća velikim tržištima javnih nabavki, kao i unaprijedili kapaciteti MSP da učestvuju u tenderima većih razmjera.
Više informacija o ova dva javna poziva možete naći na sajtu Ministarstva ekonomije na ovom linku.
Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top