Dug 37 miliona, ne razmišljaju o stečaju | Ekonomist

Dug 37 miliona, ne razmišljaju o stečaju

U Montenegro Airlinesu (MA), čiji dug prispio na plaćanje na kraju prvog polugodišta iznosi 37,2 miliona eura, ne razmišljaju o stečaju i rade na modelu poslovanja u pravcu ozdravljenja kompanije, saopštio je izvršni direktor nacionalnog avio-prevoznika, Živko Banjević.

“Smatramo da je neophodno raditi na modelu poslovanja u pravcu ozdravljenja kompanije, koji bi u velikoj mjeri bio samoodrživ, i kao takav bio interesantan za strateškog partnera. U ovom trenutku ne razmišljamo o stečaju”, rekao je Banjević u intervjuu agenciji Mina-business.

On je naveo i da je uspješno odrađena ljetnja sezona, pri čemu je za prvih osam mjeseci ostvaren poslovni rezultat u skladu sa planom za ovu godinu uspostavljenim u februaru. Pri tome je poslovni rezultat za taj period bolji za dva miliona eura u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Banjević je, govoreći o ukupnim obavezama na kraju prvog polugodišta, kazao da su one iznosile 80,5 miliona eura. Kompanija pored 37,2 miliona eura prispjelog duga, ima još 43,3 miliona eura dugoročnih obaveza, koje će prispijevati do 2022. godine, a tiču se važećih ugovora o finansijskom lizingu aviona, kredita i sklopljenih sporazuma o otplati duga.

“Od 37,2 miliona eura prispjelog duga, 16,7 miliona eura se odnosi na obaveze prema državi koje se tiču poreza i doprinosa zaposlenih. Ostalo je u najvećoj mjeri dug prema državnim preduzećima”, precizirao je Banjević.

On je rekao da su ukupne obaveze kompanije u januaru iznosile 85 miliona eura, od čega je 44 miliona eura bio prispjeli dug za plaćanje.

“Evidentno je da je za prvih šest mjeseci prispjeli dug smanjen za blizu sedam miliona eura, a ukupne obaveze za blizu pet miliona eura”, dodao je Banjević.

Kompanija, kako je poručio, preduzima aktivnosti u pravcu ostvarivanja pozitivnog poslovnog i finansijskog rezultata u poređenju sa prethodnim periodom, što će dovesti do manjih gubitaka i, kako se nada, smanjenja akumuliranog gubitka.

“Istovremeno sa stabilizacijom poslovanja kompanije za ovu godinu, intenzivno radimo na pripremi biznis plana za narednu, odnosno na period od tri, pet i deset godina. U ovom trenutku već imamo definisanu dugoročnu poslovnu i komercijalnu strategiju, koja se tiče obnavljanja flote jer uskoro ističu resursi na preostala dva Fokker-a F100, kao i aktivnosti na tržištu kako bi se odgovorilo sve većoj konkurenciji redovnih, čarter i niskobudžetnih avio-kompanija”, naveo je Banjević.

Zaposlenih skoro 400

Banjević je, odgovarajući na pitanje koliko je trenutno zaposlenih u kompaniji i da li postoji potreba da se njihov broj smanji, kazao da su u MA trenutno zaposlene 394 osobe po ugovorima o radu na određeno i neodređeno vrijeme, 61 osoba po drugim vrstama ugovora koji su kratkoročnog karaktera mahom zbog potreba ljetnje sezone, i još 18 osoba u predstavništvima van Crne Gore.

“Postoji potreba da se broj zaposlenih smanji, i na tome se već radi”, dodao je Banjević.

On je, govoreći o broju prevezenih putnika i obavljenih letova od početka godine, rekao da je MA za prvih osam mjeseci u redovnom, čarter i kod šer saobraćaju prevezao 340 hiljada putnika, sa obavljenih 4,87 hiljada letova u redovnom i čarter saobraćaju.


 

Izvor: Rtcg

 

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top