Državi duguju, a otvaraju nove firme | Ekonomist

Državi duguju, a otvaraju nove firme

Državna revizorska institucija (DRI) je kroz reviziju stečajeva, koja će biti objavljena ove sedmice, dala preporuke Poreskoj upravi kako da spriječi vlasnike i direktore da firmu gurnu u stečaj, državi ostave poreske dugove, a oni otvore novo preduzeće.

Senator DRI Branislav Radulović, kazao je da je revizija okončana i da je njen cilj ocjena efikasnosti naplate poreskog duga kod preduzeća u stečaju i likvidaciji.

“Razlog sa reviziju je činjenica da je zbog brisanja preduzeća iz Centralnog registra privrednih subjekata, na osnovu pravosnažnih rješenja o zaključenju stečajnog postupka u periodu od decembra 2012. do aprila ove godine, evidentirano nenaplativih poreskih obaveza u iznosu od 77,6 miliona EUR”, kazao je Radulović u intervjuu Pobjedi.

On je dodao da je dug aktivnih obveznika kod kojih je na kraju decembre bio u toku stečaj ili likvidacija, prema podacima Poreske uprave, prošle godine iznosio je 95,4 miliona eura.

“Revizijom je posebno identifikovan problem da vlasnici ili upravljačke strukture preduzeća pokreću stečaj i gase firme, kod kojih postoji visok iznos poreskog duga, a nakon toga osnivaju nove firme koje nastavljaju sa poslovanjem”, naveo je Radulović.

On je saopštio da je DRI u tom dijelu dala preporuke Poreskoj upravi kako da se onemogući da se „individualizuje dobitak, a socijalizuje gubitak“ zloupotrebom instituta stečaja.

“Sa Poreskom upravom smo usaglasili nalaze i preporuke koje bi trebalo da omoguće da taj državni organ bude efikasniji u naplati javnih prihoda. Poreska uprava je, takođe, inicijativom prema Ministarstvu finansija ranije pokrenula postupak izmjene Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja, kako bi se obezbijedio mehanizam za smanjenje intenziteta te pojave”, objasnio je Radulović.

On je kazao da DRI, u cilju utvrđenja efikasnosti naplate carina, sprovodi posebnu reviziju uspjeha koja treba da odgovori na pitanje da li se carine dovoljno efikasno naplaćuju, s obzirom na činjenicu da je evidentirani carinski dug na kraju prošle godine iznosio 4,52 miliona eura.

“Primarno i ovdje je identifikovan problem sa naplatom duga iz ranijeg perioda kod subjekata koji su u stečaju i likvidaciji ili su izbrisani iz Centralnog registra, a koji u ukupnom dugu participira sa oko 50 odsto. Generalno se radi o nenaplativom dugu”, rekao je Radulović.

On je dodao da je DRI sada u fazi izrade preporuka.

“U nekoliko posljednjih godina Uprava carina je unaprijedila poslovanje u ovom segmentu, ali realizacija preporuka treba da joj pomogne da sistem naplate podigne na još kvalitetniji nivo. Generalno, DRI već duže vrijeme ukazuje da država mora imati sistemski odgovor na identifikovani problem nenaplativosti javnih prihoda od subjekata koji su u stečaju ili su po okončanju izbrisani iz CRPS-a”, naveo je Radulović.

On je dodao da vjeruje da zakonopiscu mogu biti korisni nalazi DRI, s obzirom na to da je u toku potupak izmjena i dopuna Zakona o stečaju. To bi trebalo da doprinese identifikaciji problema i izradi kvalitetnijeg teksta zakona koji će biti upućen Skupštini na usvajanje.


 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top